Nábor mladých hasičů

Zde najdete sbory, které na území města Brna pracují s dětmi. Můžete se seznámit s jejich webovými stránkami a dozvědět se tam něco více o jejich sboru a práci s mladými hasiči. Pokud se vám nějaký sbor líbí, neváhejte ho kontaktovat, vedoucí kolektivů vám rád zodpoví vaše otázky.
V rámci 16 sborů dobrovolných hasičů evidujeme celkem 478 mladých hasičů do 18 let, které rozdělujeme do věkových kategorií (viz. níže). Dále v nich působí 129 sportovců od 18 do 26 let. O mládež se stará 73 proškolených vedoucích a na závody může dohlížet 38 proškolených rozhodčích.

Rozdělení věkových kategorií mladých hasičů

Přípravka:

3 až 6 let

Mladší žáci:

6 až 11 let

Starší žáci:

11 až 15 let

Dorost:

13 až 18 let

Čemu se věnují mladí hasiči

Požární sport mladých hasičů

Preventivně výchovná činnost, tábory a soustředění

Pro mladé hasiče působící na území města Brna pořádáme okresní kolo celoroční činnosti Hry Plamen a Dorostu v požárním sportu. Od roku 2019 jsme začali organizovat tzv. Brněnskou ligu, kdy jednotlivé sbory a družstva jezdí na soutěže v požárním sportu a za ně sbírají body. Na konci sezóny poté probíhá jejich součet a vyhodnocení jednotlivých kategorií.

Mladí hasiči se mimo požární sport věnují i různým dalším aktivitám. V rámci celoroční činnosti mladých hasičů jsou důležitými prvky i kolektivní spolupráce, výchova k dobrovolnictví a prevence nejen v oblasti požární ochrany, ale také záchrany zdraví nácvikem první pomoci. Tuto činnost zabezpečují sbory dobrovolných hasičů pořádáním různých soustředění, táborů a další doplňkovou činností. Na poli prevence se sbory zapojují do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Příprava na činnost v zásahových jednotkách

V období mezi 15 až 18 rokem se z mladých hasičů stávají střední a starší dorostenci, kteří se začínají připravovat na činnost v zásahových jednotkách. Postupně se více seznamují s požární technikou, vybavením a prací s požárním zásahovým nářadím. Pomáhají rovněž s výchovou svých mladších kamarádů jako pomocní instruktoři mladých hasičů.

SDH Bohunice

Vedoucí kolektivu:
Kateřina Pilná
info@sdhbohunice.cz
tel.: 777 566 145

SDH Slatina

Vedoucí kolektivu:
Monika Stonáčková
mhsdhslatina@seznam.cz

SDH Ořešín

Vedoucí kolektivu:
Stanislav Kovárník
sdhoresin@centrum.cz

SDH Jundrov

Vedoucí kolektivu:
Irena Koláčná
hasicijundrov@email.cz

SDH Chrlice

Vedoucí kolektivu:
info@hasicichrlice.cz

SDH Bosonohy

Vedoucí kolektivu:
Veronika Škrdlíková
veronika.skrdlikova
@proton.me

tel.: 774 358 214

Hledáme také členky do kategorie ženy (věk 15+)

SDH Vinohrady

Vedoucí kolektivu:
Hana Marténková
vedouci.vinohrady
@gmail.com

tel.: 725 828 345

SDH Útěchov

Vedoucí kolektivu:
Lucie Sáňková
luciesankova77@gmail.com
tel.: 604 387 640

SDH Přízřenice

Vedoucí kolektivu:
Luděk Sochor
sdhprizrenice@volny.cz
tel.: 734 576 998

SDH Královo Pole

Vedoucí kolektivu:
Vojtěch Elstner
sdhkrpole@seznam.cz

SDH Jehnice

Vedoucí kolektivu:
Miroslav Padyšák
padysak@dbest.cz
tel.: 604 600 500

SDH Holásky

Vedoucí kolektivu:
Michal Krátký
michal.kratky@sdhholasky.cz
tel.: 603 817 673

SDH Starý Lískovec

Vedoucí kolektivu:
Alexander Filipčík
sdhstaryliskovecbrno
@gmail

tel.: 777 249 534