Aktiv zasloužilých hasičů

Titul „Zasloužilý hasič“ je nejvyšším výběrovým vyznamenáním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se uděluje jen členům – hasičům, při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku, a kteří již obdrželi předchozí vyznamenání a se svou celoživotní prací se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva. Oceněný hasič je zapsán do Pamětní knihy a při čtení jeho zásluh mnohým upadne i slzička. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak.

Součástí činnosti dobrovolných hasičů je i péče o zasloužilé hasiče. Dlouholetá a záslužná činnost dobrovolných hasičů se traduje od jejich vzniku až do dnešních dní. Za tuto dobu prošlo dobrovolnými hasičskými sbory mnoho členů. Naši pozornost si právem zaslouží dlouholetí zasloužilí hasiči a hasičky, kteří desítky let dobrovolně pomáhali a dodnes nám předávají své zkušenosti a ukazují nám, jak bylo mnohdy těžké zasahovat jen s jednoduchým vybavením, jaká byla jejich motivace, a co je tak dlouho u hasičů drželo a drží. Tito zasloužilí členové jsou mnohdy jakousi „živou kronikou“ dobrovolných hasičů v našem městě. Proto se pro ně se snažíme, alespoň jednou za rok, uspořádat setkání.

Členem výkonného výboru a vedoucí AZH je pan Ladislav Soukup, který zastupuje všechny „zasloužilé hasiče“ na území města Brna, komunikuje s nimi, vede evidenci a návrhy na vyznamenání členů.

Zde naleznete aktuální seznam nositelů titulu Zasloužilý hasič v rámci Okresního sdružení hasičů Brno-město.