Okresní sdružení hasičů Brno-město

Okresní sdružení hasičů Brno-město (OSH BM) je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), který působí na území města Brna. Naším úkolem je sdružovat sbory dobrovolných hasičů přihlášených do SH ČMS v Brně.
Členskou základnu OSH Brno-město tvoří členové Sborů dobrovolných hasičů (SDH). V současnosti sdružuje naše OSH 20 sborů dobrovolných hasičů, ve kterých působí celkem 1070 členů ve věku od 3 let do 91 let.

Naše činnost

Mezi naše činnosti patří zejména práce s mládeží, preventivně výchovná činnost (PVČ) a spolupráce s jednotkami sborů dobrovolných hasičů (SDH/JSDH) na území našeho okresu. Pro mladé hasiče působící na území města Brna pořádáme okresní kolo celoroční činnosti Hry Plamen a Dorostu v požárním sportu, nebo spolu s jednotlivými sbory organizujeme Brněnskou ligu v požárním sportu v rámci činnosti mládeže.

Mezi další činnosti OSH BM patří například společný výcvik pro členy SDH/JSDH starších 18 let nebo pořádání okresního kola v Požárním sportu dospělých. Provádíme prezentace o naší činnosti a osvětu práce dobrovolných hasičů pro širokou veřejnost.

Důležitá je i preventivně výchovná činnost a spolupráce veřejnosti s jednotkami sborů dobrovolných hasičů na území města Brna. V rámci podpory PVČ v oblasti požární ochrany oslovujeme širokou veřejnost na různých akcích a soutěžích. Každoročně Okresní sdružení hasičů Brno-město vyzývá k účasti v soutěži pod názvem Požární ochrana očima dětí a mládeže. Jedná se o celorepublikovou soutěž pro děti a mládež ve výtvarné, literární a digitální oblasti.

Preventivně výchovné akce některých SDH

Udržování tradic – cesta upevňování přátelství nejen mezi hasiči

V rámci jednotlivých městských částí, ale i na různých akcích statutárního města Brna, bývají často oslovováni ke spolupráci právě dobrovolní hasiči. Jedná se zejména o ukázky techniky, přípravu různých soutěží pro děti, pomoc při organizaci dětských dnů, programů pro seniory, asistence při pálení čarodějnic a různý další doprovodný program z oblasti požární ochrany a prevence.

Když se řekne dobrovolní hasiči, každý si představí zejména statečné chlapy, kteří v zásahových uniformách zdolávají požáry, vyprošťují lidi z nabouraných aut či zachraňují kočku ze stromu. Ano, to samozřejmě dobrovolní hasiči dělají.

Ale nejen to. Dobrovolní hasiči rovněž pečují o upevňování kamarádských vazeb, dbají na sounáležitost k bližnímu. Motivací dobrovolných hasičů je spolková činnost, která je kromě „hasičiny“ zejména o podpoře kulturní, historické a společenské činnosti v rámci měst a obcí.

Podpora kulturní a společenské činnosti

Dobrovolní hasiči v hojné míře podporují tuto činnost v městských částech – můžeme uvést například asistence při krojovaných hodech, ostatcích či obdobných činnostech. V období plesové sezóny často pořádají různé společenské akce a zábavy.
Dobrovolné hasiče můžeme vidět jako požární hlídky v divadlech, na koncertech nebo festivalech, asistují rovněž i při různých sportovních soutěžích a můžeme je vidět i při výcviku záchranných složek IZS jako figuranty.

Pro děti pořádají či spolupořádají různé soutěže, dětské dny, pálení čarodějnic, mikulášské či lampionové průvody apod. Velkou měrou se podílejí i na údržbě a zvelebování městských částí při akcích jako jsou např. železná neděle a ukliďme Česko. Při akcí spojených s festivalem Brno – město uprostřed Evropy, se spolupodílejí na doprovodném programu a asistenci při ohňostrojích Ignis Brunensis.