Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada je zvláštním orgánem a musí být alespoň tříčlenná.

Rada je nezávislá, samostatná, a ze své činnosti odpovědná sjezdu a shromáždění starostů. Rada, ani kterýkoli její člen, nejsou oprávněni zasahovat do činnosti kteréhokoli dalšího orgánu sdružení, zejména pozastavovat rozhodnutí nebo přikazovat jeho vydání, zrušení či změnu. Dohlíží na výdělečnou činnost, a přitom sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků, a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sdružení.

Kontrolní a revizní rada

Ing. Dušan Murčo

předseda OKRR

SDH Bohunice

Leopold Šrom

Člen odborné rady

SDH Chrlice

Ing. Leoš Kozohorský

Člen odborné rady

SDH Ořešín