Okresní odborná rada mládeže

Okresní odborná rada se řídí Statutem odborných rad mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu vedoucích mladých hasičů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost s dětmi ve věku 3 až 18 let, které jsou registrované u SH ČMS. Za pomoci vedoucích mládeže vést mladé členy k odpovědnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Hlavně pak rozvíjet u mladých hasičů preventivně výchovné zásady v oblasti požární ochrany a připravovat tak mladou generaci pro práci v zásahových jednotkách, funkcích ve sborech a jako nástupní generaci pro práci u dobrovolných hasičů.

Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleného výkonným výborem. Schází se každý měsíc po celý rok, a navíc dle potřeby a připravovaných akcí pro hasičskou mládež.

Pomáhá kolektivům mladých hasičů v jejich činnosti, administrativním poradenství ve vedení dokumentace pro mládež, čerpání dotací a radí začínajícím vedoucím.

Připravuje a realizuje okresní akce na úseku mládeže:

  • Okresní kolo Hry Plamen a Dorostu
  • Okresní kolo v běhu na 60 m s překážkami
  • Okresní kolo Závodu hasičské všestrannosti a brannosti
  • Organizuje zkoušky odbornosti vedoucích mládeže II. a III. stupně a zkoušky rozhodčích mládeže II. stupně.
  • Zabezpečuje řádné čerpání a vyúčtování dotací poskytnutých na činnost úseku mládeže.

Kontakt:

oormbm@seznam.cz

Odborná rada MLÁDEŽE

Klára Šikulová

Vedoucí

SDH Bosonohy

Lucie Sáňková

Člen odborné rady

SDH Útěchov

Ludmila Vítová

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Bc. Lenka Pavlíková

Člen odborné rady

SDH Vinohrady

Soňa Fajtová

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Mgr. Veronika Škrdlíková

Člen odborné rady

SDH Bosonohy

Bc. Eliška Pařízková, DiS.

Člen odborné rady

SDH Bosonohy

Martin Gruber

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Mgr. Ing. Linda Švancarová

Člen odborné rady

SDH Miroslav

Silvie Černá

Člen odborné rady

SDH Chrlice

Ing. Oldřich Crhonek, MBA

Člen odborné rady

SDH Vinohrady