Okresní rada velitelů

Okresní odborná rada velitelů se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu velitelů v rámci okresu a nástupem do funkce se také stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost hasičů ve věku od 18 let, kteří jsou registrováni u SH ČMS. Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleného výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí.

Ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků, dalších specialistů a členů jednotek SDH. Pomáhá organizovat a zabezpečovat okresní soutěže požárního sportu. Organizuje porady velitelů.

Ve městě Brně je aktuálně 19 dobrovolných jednotek požární ochrany (JPO) zřízených jednotlivými městskými částmi. Z toho 17 dobrovolných jednotek je pobočným spolkem sdruženým pod Okresním sdružením hasičů Brno-město.

Okresního sdružení hasičů Brno-město působí jako podpora těmto dobrovolným jednotkám zejména v těchto oblastech:

Pomoc s teoretickou i fyzickou přípravou členů

Příprava a pořádání soutěže hasičské dovednosti Vranov

Pro dobrovolné jednotky jsou vytvářeny podmínky pro výcvik, spolupráci a součinnost nejen s Hasičským záchranným sborem ČR na území města Brna, ale zejména součinnost mezi jednotlivými dobrovolnými jednotkami. Členové JPO absolvují společný výcvik pro členy SDH a JSDH starší 18 let s různou tématikou, pravidelně probíhá např. celoměstské školení strojníků a velitelů dobrovolných JPO na území města Brna.

Každoročně pro členy dobrovolných jednotek pořádáme ve Vranově soutěž hasičské dovednosti „O pohár starosty OSH Brno-město“. Soutěžící si v různých disciplínách vyzkouší dovednosti získané při školení, tréninku či zásazích. Soutěžní družstva absolvují celou trať ve svých zásahových vozidlech a cílem soutěže je co nejlépe obstát v různých praktických a teoretických disciplínách a situacích, s nimiž se mohou potkat při reálných zásazích. Součástí soutěže je například znalostní test, odstranění překážky přes cestu, první pomoc, praktické znalosti práce s různým hasičským nářadím a na závěr sražení terčů při práci s vodou.

Příprava a pořádání soutěže v požárním sportu dospělých

Součinnostní a taktický výcvik

Každoročně probíhají v oblasti požárního sportu dospělých celorepublikové postupové soutěže. Jednotlivá kola probíhají od okrskových, přes okresní, krajská až do celorepublikového kola. OSH Brno-město pořádá každoročně okresní kolo v požárním sportu dospělých v kategorii muži a ženy, kteří soutěží v těchto disciplínách – běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m a požární útok. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola požárního sportu.

Členové dobrovolných jednotek se při ostrých zásazích často potkávají a spolupracují nejen s HZS, ale i mezi sebou. Pro zajištění lepší spolupráce a součinnosti mezi jednotkami je důležité, aby se mohli vzájemně poznat i v situacích, kdy „nejde o život“. Proto je důležitou součástí pořádání různých součinnostních a taktických cvičení, např. cvičení při plnění vrtulníku, tematický nácvik různých typů požárů, evakuace osob apod.

Pomoc dobrovolných jednotek při mimořádných situacích

Dobrovolní hasiči nepůsobí pouze při zásazích a živelných pohromách, ale velmi často jsou oslovováni při různých dalších činnostech. Jednou z mnoha byla během pandemie COVID-19 i akce „Distribuce roušek od RegiBase brněnským dobrovolným jednotkám“. Distribuce probíhala převzetím roušek na stanici SDH Brno-Královo Pole a odtud byla dále distribuována do všech sborů dobrovolných hasičů na území města Brna.

Odborná rada velitelů

Martin Piják

Vedoucí

SDH Ořešín

Antonín Pivoňka

Člen odborné rady

SDH Husovice

Ing. Jan Šrůtek

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Jiří Sláma

Člen odborné rady

SDH Slatina

Bc. Michal Krátký

Člen odborné rady

SDH Holásky

Martin Dočkal

Člen odborné rady

SDH Přízřenice

Ing. Michal Leidorf

Člen odborné rady

SDH Komín

Petr Jelínek

Člen odborné rady

SDH Žebětín