Výkonný výbor

Kdo jsou členové výboru

Ing. Martin Elstner, Ph.D.

Starosta OSH

SDH Vinohrady

Vnitřní správa, hospodaření, reprezentace OSH při jednání

Klára Šikulová

Náměstkyně starosty

SDH Slatina

Vedoucí OORM, dotace pro mládež, PO očima dět

Jiří Sláma

Náměstek starosty

SDH Slatina

Vedoucí OORV, připravuje podklady pro jednání komise bezpečnosti ZMB, zastupuje zde starostu OSH, příprava soutěží v požárním sportu dospělých

Miroslav Fölk

Člen výboru

SDH Soběšice

Vedoucí OORHaM, zpracovává podklady o muzejnictví pro jednání s představiteli města Brna

Ing. Michaela Šrůtková

Člen výboru

SDH Vinohrady

Spravuje dotace, posuzování shody záměrů s účely uvedenými ve smlouvách k dotacím. Příprava vyúčtování dotací, koordinace tiskových zpráv

Lukáš Vít DiS.

Člen výboru

SDH Královo Pole

Správa webových stránek, aktualizace IS (software i hardware)

Vladimír Sáňka

Člen výboru

SDH Útěchov

Správa majetku, zajišťování oprav majetku, předseda inventarizační komise

Ladislav Soukup

Člen výboru

SDH Bohunice

Vedoucí AZH, komunikace se členy – seniory, evidence a návrhy na vyznamenání členů, rozvoj činnosti pro členy v seniorském věku

Zdeněk Hanák

Člen výboru

SDH Jundrov

Komunikace dovnitř OSH, tedy s jednotlivými sbory, pokud je to třeba, člen inventarizační komise, kompletace informací od jednotlivých sborů.

Ing. Dušan Murčo

Předseda OKRR

SDH Bohunice

Leopold Šrom

Člen OKRR

SDH Chrlice

Ing. Leoš Kozohorský

Člen OKRR

SDH Ořešín