Vedoucí a rozhodčí

 

Vedoucím kolektivu mladých hasičů, potažmo družstva, se může stát pouze osoba starší 18 let, tedy právně způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží, je členem SH ČMS a získá odpovídající kvalifikaci dle systému vzdělávání vedoucích mládeže SH ČMS. Minimálně jednou za dva roky si musí kvalifikaci obnovit.

Rozhodčím mládeže se může stát osoba starší 18 let, která získala kvalifikaci II. stupně a tuto si musí minimálně každých 5 let obnovovat. Po dosažení 23 let poté může svoji kvalifikaci zvýšit na I. stupeň.