Okresní odborná rada historie

Odborná rada historie je skupina osob, kteří se zabývají historií hasičstva a shromažďují materiály o historii požární ochrany. Jsou schopni odborně konzultovat otázky na téma hasičské historie a čerpat z dostupných materiálu, které mají ve svých sbírkách.

Součástí činnosti dobrovolných hasičů je zachování historických tradic dobrovolných hasičů. Na území dnešního města Brna vznikaly první dobrovolné hasičské sbory již před více než 140 lety. Dlouholetá a záslužná činnost dobrovolných hasičů překonala obě světové války, vznik první republiky a přetrvala až do dnešních dob. Za tuto dobu prošlo dobrovolnými hasičskými sbory mnoho hasičů a mnoho rozličné techniky.

Klub hasičské historie už dvanáct let zachraňuje historickou hasičskou techniku, která by nenávratně skončila ve šrotu. Naši techniku parkujeme v Brně v depozitu a pravidelně ji vystavujeme společně s Technickým muzeem města Brna, kde tuto akci každoročně navštíví až pět tisíc lidí. V depozitu máme patnáct historických vozidel, deset stříkaček, elektrocentrálu, odsavač kouře, práškový přívěs, hasičské přilby a další vybavení k našim vozidlům.

Odborná rada Historie a muzejnictví

Miroslav Fölkl

Vedoucí

SDH Soběšice

Radka Fölklová

Člen odborné rady

SDH Soběšice

Martin Fölkl ml.

Člen odborné rady

SDH Soběšice

Jan Filka

Člen odborné rady

SDH Soběšice

Lukáš Láznický

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Filip Hejkrlík

Člen odborné rady

SDH Královo Pole

Lukáš Dvořák

Člen odborné rady

SDH Vinohrady