Školení vedoucích mládeže v Úětěchově
18. 3. 2022

Bližší informace

Po delší době se opět v Útěchově podařilo uspořádat školení pro vedoucí mládeže. Školení proběhlo v březnu 2022 a zúčastnili se ho jak vedoucí, kteří potřebovali svoji kvalifikaci obnovit, tak vedoucí, kteří se školení zúčastnili úplně poprvé. Ve dvou dnech pro ně bylo připraveno několik přednášek. V rámci školení byli vedoucí seznámeni se základy pedagogiky a psychologie a dozvěděli se něco o historii SDH a jak má vypadat stejnokroj. Dále jim byly předneseny základy práva, ekonomiky, důležité dokumenty kolektivu a informace o odznacích odbornosti a specializací. V neposlední řadě byli účastníci seznámeni s bezpečností práce a zdravovědou, kdy pod vedením příslušníka HZS si mohli například vyzkoušet resuscitaci na figuríně, dozvěděli se, jak zastavit krvácení, jak postupovat v případě popálení a mnohé další. Teoretické přednášky byly doplněny praktickou částí zaměřující se na pravidla soutěže Plamen a dorostu. Nejtěžší část účastníky školení čekala na závěr, a to splnit písemný test, kterým prokázali, zda si osvojili všechny potřebné informace. Jelikož všichni vedoucí test úspěšně složili, obdrželi na závěr certifikát o absolvování tohoto školení. Všem moc gratulujeme a přednášejícím velice děkujeme.

Co je u nás nového

Starší Aktuality