Jak se stát dobrovolným hasičem 

Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se dělí na hasiče a mladé hasiče. Pokud chce být někdo součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, musí být členem sboru dobrovolných hasičů.

Činnost ve sborech dobrovolných hasičů je různorodého charakteru. Některé sbory mohou být spíše zaměřené k činnosti jednotek, jiné se mohou věnovat dětem, zabývat se kulturním děním obce či různorodou pomocí obcím. Jako dobrovolný hasič se nemusím věnovat jen činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů, ale uplatnění zde najdou i ti, kteří se na činnost v jednotkách sborů dobrovolných hasičů necítí. Členství ve sborech dobrovolných hasičů není omezeno věkem. Prakticky každý si v rámci náplně činnosti u dobrovolných hasičů najde tu svoji.

Někteří dobrovolní hasiči jsou zároveň členové jednotek sborů dobrovolných hasičů i vedoucí mládeže, podílí se širší měrou na činnosti sborů dobrovolných hasičů.

Zjednodušený náhled činnosti:

SDH – spolupracují s jednotkami sborů dobrovolných hasičů na údržbě a opravě techniky a výstroje, pořádají různé kulturní akce, např. den dětí, soutěže pro děti i dospělé členy, preventivní akce pro veřejnost atd.

Zajišťují hasičských dozor na různých sportovních a kulturních akcích. Zúčastňují se školení či soutěží. Pomáhají při preventivních programech pro veřejnost a dále při mimořádných událostech.

Mladí hasiči – vedoucí mladých hasičů absolvují školení vedoucích či rozhodčích na soutěže, mají možnost se zúčastnit kurzů zdravotníků, vedoucích letních táborů apod. Děti se kromě soutěží v požárním útoku a atletických disciplínách věnují například zdravovědě, orientaci v přírodě, základním hasičským znalostem, uzlování, aj.

Jezdí na letní tábory, výlety, exkurze. Se svými získanými znalosti se mladí hasiči po nabytí zletilosti v případě zájmu stávají platnými členy jednotky sborů dobrovolných hasičů.

JSDH (jednotka SDH) – spolupracují s HZS při likvidaci požárů, technických zásazích, asistenčních službách, odchytu nebezpečného hmyzu atd. Zúčastňují se pravidelných školení v rámci SDH, tak i školení pořádaných HZS. K této činnosti jsou organizována praktická cvičení. Udržují a opravují zásahovou techniku a výstroj.