OORM

Okresní odborná rada mládeže

Okresní odborná rada mládeže je poradní orgán výkonného výboru okresního sdružení hasičů a má na starosti zajištění činnosti hasičské mládeže na úrovni okresu, koordinuje činnost kolektivů a organizuje postupové soutěže, školení vedoucích, instruktorů a rozhodčích, požární ochranu očima dětí, aj.. Řídí se statutem odborných rad.

Členové OORM Brno-město

Vedoucí OORM: Klára Šikulová – SDH Slatina

Členové:
Silvie Černá – SDH Chrlice
Linda Švancarová– SDH Miroslav
Lenka Pavlíková – SDH Vinohrady
Soňa Fajtová– SDH Královo Pole
Lucie Sáňková – SDH Útěchov
Ludmila Vítová – SDH Královo Pole

Kontakt

e-mail: oormbm@seznam.cz