Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojištění vlastní činnosti

Základní dokumenty a informace k pojištění vlastní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska naleznete na webových stránkách ústředí v sekci Pojištění.


Pro případ ÚRAZU kryje činnost SH ČMS POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Touto smlouvou jsou pojištěny řádní členové Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů ČMS od 18-ti let a všichni aktivní účastníci akcí pořádaných SH ČMS  a/nebo jeho organizačními jednotkami (pobočnými spolky), kteří zajišťují přípravu, pořádání a likvidaci akcí ve funkci organizátorů nebo účinkujících.

Pojištění se vztahuje na pojistné události při činnostech, které pojistník a /nebo jeho členové vykonávají. Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při:

  • společných hromadných akcích a schůzkách,
  • přípravě a aktivní účasti na sportovních, tělovýchovných, kulturních a rekreačních akcích,
  • krátkodobých brigádách organizovaných SH ČMS a /nebo organizačními jednotkami,
  • zásahové činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“),
  • společných cestách pořádaných SH ČMS a/nebo pojištěnými SDH SH ČMS dle předešlých bodů od místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO. V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky.

Pojištění se nevztahuje na úrazy, ke kterým došlo při činnostech, které nebyly zařazeny do plánu práce SDH SH ČMS a dalších organizačních jednotek SH ČMS, byly prováděny bez souhlasu statutárních orgánů organizačních jednotek SH ČMS a dozoru nebo povolení odpovědného pracovníka nebo funkcionáře pojistníka nebo bez jeho výslovného povolení a které nebyly prováděny dle platných vnitřních předpisů SH ČMS.

Bližší podrobnosti pojištění této smlouvy je nutné ověřit v dokumentu pod odkazem uvedeným výše.


Pro případ ÚRAZU MLADÝCH HASIČŮ činnosti kryje SH ČMS jako člena České rady dětí a mládeže Pojistná smlouva č. 0259492692 u Generali Pojišťovna a.s.