Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze ze dne 7.6.2011

11. 6. 2011

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Brno – město
 Za Divadlem 2, 602 00 Brno
__________________________________________________________________________________

Z Á P I S 

z jednání ORM Brno-město konané dne 7. 6. 2011 v 16:10, Za Divadlem 2,
 602 00 Brno  

 

Přítomni: Jiří Složil, Linda Daňhelová, Jitka Svobodová, Hana Pirklová, Kateřina Šuterová

Neomluveni: Kateřina Kincová, Lukáš Lach

Program jednání ORM :

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Vyhodnocení okresního kola hry PLAMEN a soutěže dorostu
  4. Volba tajemníka
  5. Krajská kola PLAMEN, dorost
  6. Dotace, MŠMT
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Usnesení, závěr

AD. 1

Schůzi vedoucích mládeže zahájil br. Vedoucí OORM Brno-město Jiří Složil, přivítal všechny přítomné a seznámil je s body jednání.

AD. 2

Program schválen, 6 členů hlasovalo pro přijetí programu.

AD. 3

Vedoucí OORM poděkoval všem za pomoc se spoluprací na okresním kole.

Vyhodnocení celoroční soutěže dorostu a hry PLAMEN bude provedeno na soutěži v Brně Slatině, zajistí tajemník, náhradní termín je stanoven případně na celoměstskou poradu vedoucích mládeže 20. 8. 2011 v Brně Bohunicích.

AD. 4

Lukáš Lach nemůže z osobních důvodů dělat tajemníka rady. Vedoucí OORM navrhl Lindu Daňhelovou na pozici tajemník OORM. Návrh byl přijat, 4 hlasy pro návrh vedoucího OORM a 1 člen se zdržel.

AD. 5

Krajské kolo soutěže dorostu se bude konat 11. 6. 2011 v Přísnoticích a 18. 6. 2011 krajské kolo hry PLAMEN ve Slavkově. Za družstvo dorostu jede na krajské kolo SDH Královo Pole doplněné dvěma dorostenci z SDH Bohunice. Jede dále jeden dorostenec – jednotlivec za SDH Bohunice a jeden jednotlice za SDH Přízřenice a jedna jednotlivkyně z SDH Králova Pole. Za starší žáky jedou na kraj SDH Vinohrady.

AD.  6

Vedoucí OORM informuje o tom, že všichni žadatelé o dotace na tábory musí vést podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví vedou dle dotazu vedoucího OORM jen SDH Bohunice a SDH Vinohrady.  Podvojné účetnictví je podmínka pro příjem dotace. Tabulka k rozdělení dotace z MŠMT bude předložena na VV a rozeslána do konce června. Vyúčtování dotace na MTZ musí být odevzdáno do 10. 9. 2011. Vyúčtování dotace volnočasové aktivity do 10. 10. 2011.

AD. 7

 Řešení průběhů okresních kol PLAMEN a dorostu.

Příští ORM bude dne 16. 8. 2011, místo a přesný čas bude upřesněn. Pozvánku zašle tajemník.

Kateřina Šuterová zařídí sál pro 70 míst na celoměstskou poradu vedoucích rozšířenou o rozhodčí mládeže v 9, 00 hod 20. 8. 2011 v sále hasičské zbrojnice v Brně - Bohunicích.

Termíny okresních kol hry PLAMEN a dorostu budou od příštího roku probíhat vždy 2. týden v květnu a náhradní termín je stanoven na 4. týden v květnu (například v případě nepříznivého počasí).

Hodnocení a poznatky společné soutěže dorostu a požárního sportu:

               

-   ORM děkuje OSH B-m za finanční zabezpečení soutěže a zajištění cen,
OUPO, Trnkova za možnost uspořádat soutěž v areálu učiliště, KSH za zapůjčení překážek a SDH v Brně za pomoc při pořádání soutěže.

-   soutěž byla připravena na vysoké úrovni, nepotvrdily se problémy s nedostatkem členů technické čety, zajistit pro příští soutěže včasné vyhodnocení výsledku.

-   pan Švejda může zajistit časomíru pro čtyři dráhy, ale musí se požádat minimálně 14 dnů dopředu

-   návrh na okresní kolo PLAMEN – areál za Athroposem v Pisárkách

-   návrh na okresní kolo DOROSTU – areál učiliště v Líšni na Trnkove ulici

-   návrh na kategorie dorostu na příští rok – dle počtu smíšených družstev

Odchod Jitky Svobodové v 17,20 hod.

myšlenka šíření informací z rady na blízké sbory od členů rady (např. Hana Pirklová informuje kromě SDH Útěchov také SDH Soběšice a SDH Ořešín)

pozvat zástupce (kraj, město), který nás informuje o možnostech dotací  - předpokládaný termín konání v únoru 2012

Vyhodnocení brněnské ligy proběhne na soutěži v Brně Slatině, zajistí tajemník. Vedoucí zajistí kontakt.

Do brněnské ligy budou zahrnuty soutěže:

·        Útěchov

·        Ořešín

·        Chrlice

·        Bohunice

·        PLAMEN

·        Jundrov

·        Slatina

AT. 8

Soutěže PLAMEN a dorost.

AD. 9

Usnesení schváleno 4 členy rady.

Zakončení schůze 18, 20 hod.

 

Zapsal: Linda Daňhelová

Ověřil: Kateřina Šuterová, Jiří Složil

 

 

v Brně dne 7. června 2011                                                                                         Linda Daňhelová                                                                                                                                    Tajemník okresní odborné rady mládeže                                                                                                                               OSH Brno-město