Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze ze dne 15.3.2012

18. 3. 2012

Z Á P I S 

z jednání mimořádné ORM OSH Brno-město konané dne 15. 3. 2012 v 16:00, Za Divadlem 2, 602 00 Brno  

 

Přítomni: Dle prezenční listiny

Host:

Omluveni:  Hana Pirklová, Miroslava Marečková

Program jednání ORM:

  1. Zahájení
  2. PLAMEN, Dorost
  3. Školení rozhodčích
  4. Různé
  5. Usnesení, závěr

AD. 1

Schůzi vedoucích mládeže zahájil br. Vedoucí OORM Brno-město Jiří Složil, přivítal všechny přítomné členy rady mládeže a seznámil je s body jednání.

Návrh programu: schválen

Hlasování č. 1 Pro: 4                       proti:0                  zdržel se:0

AD. 2

PLAMEN:

Místo zajistí vedoucí OORM. Plamen se bude konat za Antrophosem. Hlavní rozhodčí soutěže bude Zdeněk Hanák.  Lukáš Lach je velitelem soutěže, zajistí překážky, časomíru, stravu, členy technické čety, organizační zabezpečení spolu a po domluvě s vedoucím OORM . Hana Pirklová zajistí rozhodčí přes Zdeňka Hanáka. Náčelník štábu bude Vedoucí OORM, zajistí štáb soutěže. Přihlášky, prezenci a sčítací komisi zajistí Linda Daňhelová. OZ připraví vedoucí OORM, dohlídne také na kroniky. Kateřina Kincová zajistí ceny na soutěž, poháry, diplomy a medaile.

Prezence probíhá do stanovené doby, na pozdní příjezdy nebude brán zřetel (mimo telefonickou omluvu na prezenci)!!!

DOROST:

Soutěž se bude konat na hasičském učilišti v Brně – Líšni.

Na požární útok dorostu budou dva pokusy, požární útok se bude konat také na hasičském učilišti v Brně – Líšni. Náčelník štábu je Zdeňka Jandová, hlavní rozhodčí Zdeněk Hanák. Velitel a podrobnosti soutěže budou ještě upřesněny po poradě s br. Vyšinkou a br. Šrutkem.

AD. 3

Školení rozhodčích proběhne 1. 4. 2012 v Jundrově. Bude se konat od 9,00 – 14,00 (16,00) hod. Školit bude br. Jan Šrůtek. Jitka Svobodová se domluví se školitelem, zda je potřeba projektor a tiskárna, flipchart. A následně bude informovat Vedoucího OORM.

AD. 4

Každý z rady dostane za úkol jeden okruh z celoroční činnosti.

-        Jitka Svobodová: školení rozhodčích a vedoucích – kompletní zajištění

-        Kateřina Šuterová: ZPV – kompletní zajištění

-        Lukáš Lach: PLAMEN – kompletní zajištění

-        Linda Daňhelová: odbornosti, dorost – kompletní zajištění

-        Hana Pirklová: rozhodčí, (do budoucna evidence, příprava soutěží)

-        Miroslava Marečková: liga mládeže – kompletní zajištění

AD. 5

Návrh usnesení přednesl Tajemník ORM Linda Daňhelová. Návrh byl přijat.

Hlasování č. 2 Pro:4                        proti:0                  zdržel se:0

Zakončení schůze 17, 00 hod.

 

Zapsal: Linda Daňhelová

Ověřil a doplnil: Jiří Složil

Ověřil: Kateřina Šuterová

 

 

v Brně dne 15. březen 2012                                                       Linda Daňhelová                                                                                                                                    Tajemník okresní odborné rady mládeže                                                                                                                                OSH Brno-město