Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 6.3.2018

22. 5. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 6.3.2018

Přítomni členové VV: Jandová Z., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner M., Dvořák P., Hanák Z., Vít L, Elstner V., Murčo D.

Za KRR: nepřítomna Tašlová J. - omluvena
za OOR mládeže: přítomna Šikulová K.

za aktiv ZH: přítomen Škorpík J.
za OOR velitelů: nepřítomen Sláma J. - omluven

 

Jednání začalo 16:30

 

 1. Řešení nedorozumění při odvodu členských příspěvků z SDH Královo pole.
  1. Usnesení č. 180306a:

Výkonný výbor (VV) OSH Brno město pověřuje starostku zasláním dopisu SDH Královo Pole na adresu sídla SDH a starosty SDH v předloženém znění, kterým je SDH Královo Pole vyzváno k doplacení členských příspěvků. Současně se VV usnáší, že dopis bude zaslán pouze za předpokladu, že do 20.3.2018 (včetně) nedojde k doplacení částky za členské příspěvky z vůle SDH Královo Pole.

Pro:6; Proti:0; Zdrželo se:2

 

17:06 – na jednání přišel člen VV Ing. Dušan Murčo

 

 1. Projednání písemných materiálů předložených odbornou radou mládeže.

Vedoucí OORM vznesla dotaz na sestru starostku, zda-li je opravdu možno počítat s zapůjčením potřeb z KSH na soutěž: 2x stříkačky, 1x časomíra a 1x kladina. Sestra starostka ústně potvrdila, že je s tím počítáno.

 

 1. Soutěž PO Očima dětí:
  1. Usnesení č. 180306b:

Výkonný výbor souhlasí s návrhem OORM a schvaluje hodnoticí komisi okresního kolo soutěže PO očima dětí ve složení: Ludmila Vítová, Linda Daňhelová, Johana Tašlová, Lenka Pavlíková

Pro:9; Proti:0; Zdrželo se:0

 

 1. Rozpočet úseku mládeže
  1. Usnesení 180306c:

Výkonný výbor OSH Brno město schvaluje rámcový rozpočet na Školení vedoucích mládeže, rozhodčí mládeže, okresní kola hry PLAMEN a okresní kola soutěže dorostu v celkové výši finančních prostředků 53 000Kč.

Pro:9; Proti:0; Zdrželo se:0

 

 1. Oslovení firem za účelem dotace
  1. Usnesení 180306d:

VV schvaluje návrh předložený OORM na zaslání dopisu vybraným firmám a právním subjektům s nabídkou spolupráce v oblasti marketingové propagace za úplatu na akcích OSH Brno město. Detailní znění dopisu zpracuje sestra starostka společně s náměstkem Ing. M. Elstnerem a předloží je ke schválení VV.

Pro:8; Proti:0; Zdrželo se:1

 

 1. Pořízení internetu pro přenosné zařízení (notebook) a pořízení čtečky čárových kódů.
  1. Pořízení uvedených technických prostředků zásadně zrychlí a přispěje k vyšší efektivitě při provádění prezence soutěžících pořádaných OSH Brno město.
  2. Usnesení 180306e:

VV se usnáší, že je účelné pořídit modem pro přístup k Internetu přes data GSM pro Notebook v majetku OSH Brno město a čtečku čárových kódů pro čtení čísel členských průkazů a současně ukládá vedení OSH tyto technické prostředky pořídit.

Pro:9; Proti:0; Zdrželo se:0

 

17:50 odešel z jednání Ing. Dušan Murčo

 

 1. Diskuze k soutěžím mládeže jednotlivých SDH v okresu Brno město.
 2. Příprava jednání představitelů SDH.

Vedení OSH připraví podklady do příštího jednání VV dne 3.4.2018.

Dne 13.3.2018 připraví vedení OSH pozvánku a rozešle ji do sborů.

 1. Průvodce plněním odborností
  1. Usnesení 180306f:

VV OSH Brno město schvaluje uhrazení z prostředků OSH Brno město a předání jednoho výtisku publikace „Průvodce plněním odborností“ do všech SDH okresu Brno město, které pracují s mládeží.

Pro:8; Proti:0; Zdrželo se:0

 

 1. Informace starostky z jednání KSH Jihomoravského kraje.
 2. Aktualizace a inovace webových stránek OSH.
  1. Náměstek starostky M. Elstner pověřen zajištěním možností a cenových nabídek převést webové stránky na jiný hostingový portál.

 

Jednání ukončeno 18:19

Příští jednání 3.4.2018 v 16:30

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: ověření zápisu provedou členové VV po jeho zpracování.