Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 30.1.2018

22. 5. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 30. 1. 2018

Přítomni členové VV: Jandová Z., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner M., Dvořák P., Hanák Z., Vít L

Omluven: Elstner V., Murčo D.

Za KRR: nepřítomna Tašlová J. – omluvena SC
za OOR mládeže: přítomna Šikulová K.

za aktiv ZH: přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů: nepřítomen Sláma J. – omluven služba

 

Jednání začalo 16:45 a řídila jej starostka OSH

 

 1. Informace o vybírání příspěvků od jednotlivých SDH.

Z.Vyšinka informoval VV o stavu odevzdání členských příspěvků na rok 2018 a odevzdání hlášení o činnosti za rok 2017 jednotlivými SDH:

Příspěvky do dnešního dne zaplatilo 19 SDH a hlášení do CE odevzdalo 20 SDH.

Úkol: VV OSH pověřil starostku OSH oslovením SDH Brno střed a SDH Juliánov, aby tyto sbory podnikly kroky ke zrušení SDH vzhledem k dlouhodobé nečinnosti a neplacení členských příspěvků členů. Hlasováno 7-0-0

 

      2. Akce OSH plánované na rok 2018.

Z pověření VV ústředí se zúčastnila starostka OSH jednání k přípravě festivalu k výročí republiky, který proběhne v areálu BVV.

 1. 26.5.2018 bude zahájen Festival oslav ke vzniku republiky v areálu BVV
 2. 2.6.2018 proběhne v rámci Festivalu oslav ke vzniku republiky v areálu BVV v rámci programu pro děti soutěž TFA mladých hasičů.
 3. 9.6.2018 proběhne v rámci Festivalu oslav ke vzniku republiky v areálu BVV v rámci programu vzpomínek na jednotlivé sporty proběhnou ukázky požárně-soutěžních disciplín u příležitosti 45. Výročí požárního sportu:
 1. Změna termínu akcí. Vzhledem k akcím na výstavišti je nutná změna termínu:
  1. Jarní kolo hry PLAMEN proběhne 19.5.2018;
  2. Okresní soutěž dorostu a dospělých v požárním sportu proběhne 20.5.2018

 

17:32 jednání VV opustil Z. Hanák

 

 1. Příprava shromáždění představitelů sborů. VV se shodl na změně termínu konání shromáždění, které se bude konat místo plánovaného 20.4.  již  12.4.2018.

Termín byl změněn kvůli nepřítomnosti starostky v plánovaném termínu

 1. Soutěž PO očima dětí: Výzva k účasti v soutěži byla odeslána jak do škol tak do jednotlivých SDH již v měsíci listopadu. Hotové práce by měly být doručeny do kanceláře OSH do 15. 3. 2018.
 1. Vedoucí OORM K. Šikulová přenesla žádost na zapůjčení materiálu z KSH pro soutěž 19.-20.5.

a to:

 • 2 x PS 12
 • 1x kladina
 • 1x časomíra

 

Sestra starostka si vše zapsala s tím, že OSH Brno – město je, momentálně první žadatel na uvedený termín, takže by neměl být žádný problém žádaný materiál zapůjčit.

 1. Informace OORM:

Školení vedoucích a rozhodčích MH.

Ved. OORM informovala o přípravách na školení vedoucích MH a rozhodčích mládeže:

v jednání je školitel pro část rozhodčích. Vedoucí MH bude školit br. Součekze ZN.

Nákup materiálu:

Vedoucí OORM předložila VV seznam materiálu, který ORM navrhuje nakoupit.

Seznam vychází z jednání prosincového VV, kde bylo navrhnuto, aby jednotlivé rady předložily návrhy na dokoupení materiálu pro akce OSH.

Seznam je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Po krátké diskuzi bylo konstatováno, že materiál bude postupně nakupován dle důležitosti a dle finančních možností.

 

Jednání ukončeno 18:19

Příští jednání 13.2.2018 v 17:00

 

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

 

Ověřil: Zdeněk Vyšinka