Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 3. 4. 2018

11. 9. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 3. 4. 2018

 

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner V.,  Dvořák P., Hanák Z. (odchod v 17.00), Murčo L.

Omluven: Vít L.,

Za KRR nepřítomna předsedkyně: Tašlová J. (omluvena)
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů nepřítomen Sláma J. (omluven)

 

Jednání začalo 16:35

 

 1. Projednání připravovaného setkání představitelů SDH okresu Brno – město
  1. Příprava rozpočtu – bude připraveno sestrou starostkou
  2. Zveřejnění a prezentace plánu činností – materiály budou zveřejněny na webu OSH Brno - město
  3. Funkční obsazení při jednání představitelů sborů
   1. Pojednat provedení zápisu se ses. Lindou Daňhelovou,
   2. Ověřovatel zápisu návrh: Z. Hanák,
  4. Program jednání  - VV vzal na vědomí připravený program jednání shromáždění představitelů SDH
 2. Informace k odvodu členských příspěvků SDH Královo Pole. OSH dle usnesení z minulého jednání zašle dopis SDH.
 3. Technická četa pro krajské kolo hry PLAMEN a dorostu
  1. Vytipování kandidátů na vedoucího technické čety – návrh Z. Hanák
 4. Schválení OZ okresního kola hry PLAMEN a dorostu
  1. Usnesení 180403a - VV OSH Brno město schvaluje OZ na okresní kola hry PLAMEN, a soutěže dorostu a soutěže v požárního sportu dospělých

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 1. Informace k možnosti půjčit majetek OSH na jednotlivým SDH. Prvotní podmínkou pro jakékoliv zapůjčení je písemná žádost příslušného SDH. Konkrétní podmínky následně schválí VV.
 2. Nákup materiálu nutného pro zajištění soutěží mládeže
  1. Usnesení 180403b – VV schvaluje nákup materiálu (jmenovitě pevnou spojku, lana na uzlování, kabely k terčům CTIF, kbelíky, bedna na odkládání nářadí na útok CTIF) v celkové částce 3000Kč

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Jednání ukončeno 18:00

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: Zdeněk Vyšinka