Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 15. 5. 2018

11. 9. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 15. 5. 2018

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner V.,  Dvořák P., Hanák Z. Vít L.,

Omluven: Murčo, D.,

Za KRR nepřítomna předsedkyně: Tašlová J. (omluvena)
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů nepřítomen Sláma J. (omluven)

 

Jednání začalo 16:45

 

 1. Projednání zprávy předsedkyně OKRR adresované všem členům VV OSH Brno město.
 2. Informace zaslané z ustředí SH ČMS ke grantům MV ČR č. 3 a č. 7 včetně částek které pro rok 2018 připadají na OSH Brno město.

17:20 z jednání odešel Zděněk Hanák

 1. Zajištění okresního kola soutěže dospělých.
  1. Usnesení 180509a - VV OSH Brno město schvaluje nákup stanu do maximální částky 5000Kč, který bude hrazen z grantu č. 7 (MV ČR) a pověřuje br. Zdeňka Vyšinku jeho výběrem a koupí v termínu do okresního kola soutěže dospělých.

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 1. Usnesení 180509b - VV OSH Brno město schvaluje nákup věcných cena a metodiku pro rozpočet okresního kola dospělých v požárním sportu v celkové výši 12000Kč s tím, že součástí této částky je pořízení stanu.

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 1. Usnesení 180509c - VV OSH Brno město schvaluje znění Organizačního zabezpečení ve znění předloženém OORV s výjimkou:
  1. Věta: „V případě, že by ani jedno z nich, družstvo pro krajské kolo nesestavilo, bude reprezentace v krajském kole řešena samostatným jednáním OORV“ se nahrazuje větou „V případě, že se krajského kola soutěže v požárním sportu nebude chtít zúčastnit družstvo žádného SDH, informuje o tom vedoucí OORV VV OSH Brno – město“.

Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 1. VV OSH pověřil Lukáše Víta zpracováním projektu pro žádost o dotaci od MMB na preventivní činnost v požární ochraně pro mládež do něho bude zahrnuta soutěž PO očima dětí.
 2. Informace k organizaci technické čety na krajské kolo soutěže dorostu a hry PLAMEN.
 3. Vyhlášení výsledků okresního kola PO očima dětí proběhne 7.6.2018 v sídle OSH. Bližší podrobnosti připraví vedoucí OORM a vedení OSH.
 4. VV OSH upozorňuje na dodržování stejnokrojového předpisu na akcích pořádaných OSH!

 

Jednání ukončeno 18:08

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: Zdeněk  Vyšinka