Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12. 6. 2018

11. 9. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12. 6. 2018

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z. ,  Dvořák P., Elstner V., Hanák Z., Vít L.,

Omluven: Murčo D., Soukup L.

Za KRR nepřítomna předsedkyně: Tašlová J. (omluvena)
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů přítomen Sláma J.

 

Jednání začalo 16:35

 

 1. Projednáno zhodnocení uplynulého kola hry PLAMEN a soutěží dorostu a dospělých.
  1. Připomínky k zajištění překážek.
  2. Informace – překážky v majetku KSH jsou od nynějška uloženy ve školícím středisku HZS v Tišnově.
 2. Informace o vyhodnocení soutěže PO očima dětí, které proběhlo v PS Lidická v úterý 5.6.2018
 3. Informace o nových přihláškách členů v souladu s GDPR od 25.5.  a  o  nově přijímané směrnici k této problematice, která bude vydána ústředím zřejmě do konce června 2018.
  1. Usnesení 180612 VV OSH Brno město se unesl na zaslání informace do jednotlivých sborů v tomto znění: „Vzhledem k novým podmínkám nakládání s osobními údaji informujeme SDH okresu Brno město, že pro přihlašování nového člena do SDH je třeba používat přihlášku na novém formuláři, který je přílohou této informace. Pro platnost přihlášky před odevzdáním do kanceláře OSH si prosím zkontrolujte, že je opatřena podpisem uchazeče (resp. zákonným zástupcem uchazeče mladšího  18 let) o členství a razítkem a podpisem starosty SDH. Nemůžeme akceptovat staré přihlášky (na starých formulářích), nebo přihlášky bez vyplnění všech nutných údajů a bez podpisů. Přihlášky na OSH zasílejte pouze klasickou poštou nebo fyzicky prostřednictvím pověřeného zástupce SDH. Přihlášky již nelze zasílat elektronickou poštou. Na úrovni ústředí SH ČMS je zpracováván vnitřní dokument spolku (směrnice), která má podrobněji upravit pravidla pro nakládání s údaji členů SH ČMS. Tuto informaci tedy prosíme berte jako prozatímní do vydání této směrnice.

Hlasováno Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se:0

 1. Informace k uplynulé účasti SH ČMS na Festivalu REPUBLIKA organizované v areálu BVV
  1. Informace o průvodu praporečníků a hasičských soutěží.
  2. Poděkování SDH Starý Lískovec SPORT a SDH Královo Pole za zajištění dětského dne.
 2. Krajské kolo hry PLAMEN a soutěže dorostu
  1. OSH Brno město zajišťuje technickou četu (vedoucí Z. Hanák) a materiální zjištění
   1. Vedoucí technické čety nesouhlasí s modelem dělby zajištění krajské soutěže mezi okresy takto zvoleným modelem, kdy jeden okres zajišťuje pouze organizaci a jiný okres zajišťuje kompletní materiální pokrytí. Materiál pro zajištění letošního ročníku je zajištěn krom materiálu KSH a OSH doplněn ze sborů:
    1. Materiál na PÚ a štafetu dvojic zajištěn z SDH Vinohrady (mimo PS12).
    2. Útok CTIF co chybí OSH doplní SDH Královo Pole.
    3. SDH Jundrov lavice stoly 6x a káď pro útok CTIF
 3. Nákup nářadí pro montáže a demontáže překážek pro požární sport:
  1. Usnesení 180612b - VV OSH Brno město schvaluje nákup nářadí pro montáž a demontáž překážek pro požární sport v částce 2885Kč.

Hlasováno Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se:0

17:20 odešel Z. Hanák

 1. Projednání konceptu dokumentu „Pravidla brněnské ligy“, členové VV OSH Brno město se shodli na názoru, že je nutné koncept zásadně doplnit respektive změnit. Další přepracování dokumentu na jednání OORM 19.6.2018.
 2. Pravidla pro ZPV – rozeslat členům VV k prostudování a k vyjádření
 3. Informace z jednání OORV:
  1. Plánovaný součinnostní výcviku jednotek SDH v OSH Brno město. Termín 1.9.2018
  2. Pravidla soutěže ve Vranově.
 4. Diskuze na téma lokality vhodné pro konání hasičských soutěží.
 5. Informace o plánované kontrole OKRR.

 

Jednání ukončeno 18:08

 

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

 

Ověřil: Zdeněk Vyšinka