Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

Příspěvky

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 11. 9. 2018

20. 9. 2018

Informace z ústředí SH ČMS, informace z KSH, Brněnská liga mladých hasičů, organizačního zabezpečení Soutěže v hasičské dovednosti, ukončení členství v Okresní odborné radě mládeže, ocenění a čestná uznání, nákup materiálu pro zabezpečení ZPV, zajištění stravy pro rozhodčí technickou četu na Závodu požárnické všestrannosti, rozdělení dotace na volnočasové aktivity mladých hasičů, nákup dlouhodobého majetku, otevření hasičské zbrojnice v Králově Poli, zapůjčení překážek, informace k účetnictví OSH

 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12. 6. 2018

11. 9. 2018

Zhodnocení uplynulého kola hry PLAMEN a soutěží dorostu a dospělých, nformace o vyhodnocení soutěže PO očima dětí, Informace o nových přihláškách členů, Informace k uplynulé účasti SH ČMS na Festivalu REPUBLIKA, Krajské kolo hry PLAMEN a soutěže dorostu, Nákup nářadí pro montáže a demontáže překážek pro požární sport, Projednání konceptu dokumentu „Pravidla brněnské ligy“, Pravidla pro ZPV, Informace z jednání OORV.

 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 15. 5. 2018

11. 9. 2018

Projednání zprávy předsedkyně OKRR, Informace zaslané z ustředí SH ČMS ke grantům MV ČR, Zajištění okresního kola soutěže dospělých, Zpracování projektů pro granty z MMB, Informace k organizaci technické čety na krajské kolo, Vyhlášení výsledků okresního kola PO očima dětí, Dodržování stejnokrojového předpisu

 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 3. 4. 2018

11. 9. 2018

Shromáždění představitelů SDH, Odvod členských příspěvků, Technická četa pro krajské kolo hry PLAMEN a dorostu, OZ okresního kola hry PLAMEN a dorostu, Půjčování majetku OSH, Nákup materiálu

 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 6.3.2018

22. 5. 2018

Řešení nedorozumění při odvodu členských příspěvků z SDH Královo pole; Projednání písemných materiálů předložených odbornou radou mládeže; Soutěž PO Očima dětí; Rozpočet úseku mládeže; Oslovení firem za účelem dotace; Pořízení internetu pro přenosné zařízení (notebook) a pořízení čtečky čárových kódů; Diskuze k soutěžím mládeže jednotlivých SDH; Příprava jednání představitelů SDH; Publikace "Průvodce plněním odborností"; Informace starostky z jednání KSH; Aktualizace a inovace webových stránek OSH;

 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 30.1.2018

22. 5. 2018

Informace o vybírání příspěvků od jednotlivých SDH; Akce OSH plánované na rok 2018; Příprava shromáždění představitelů sborů; Soutěž PO očima dětí; Žádost na zapůjčení materiálu z KSH