Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12.12.2017

22. 5. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12. 12. 2017

Přítomni členové VV: Jandová Z., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner M., Dvořák P., Hanák Z., Vít L

Omluven: Elstner V., Murčo D.

Za KRR: přítomna Tašlová J.
za OOR mládeže: přítomna Šikulová K.

za aktiv ZH: omluven Škorpík J.,
za OOR velitelů: přítomen Sláma J.

 

Jednání začalo 16:45

 

 1. Informace z uplynulého shromáždění představitelů sborů OSH Brno město
  1. Na shromáždění představitelů bylo schváleno zvýšení členského příspěvku odváděného na OSH ve výši 100Kč za hasiče i mladého hasiče.
  2. Výše příspěvku se poměrově sníží pro nové členy dle počtu měsíců zbývajících do konce kalendářního roku od vzniku jejich členství.
 2. Zajištění výročních valných hromad SDH
  1. Připravena výzva do sborů. VV bere na vědomí
  2. Informace o změně stanov včetně odůvodnění této změny je součástí této výzvy
  3. Účast členů VV OSH na VVH jednotlivých SDH.
 3. Soutěž PO očima dětí. Základní informace k harmonogramu přípravy okresního kola v roce 2018: Pokyny pro zájemce byly poslány již 3.10. do Školského věstníku a do SDH. Hotové práce mají zájemci posílat do 15.3.2018 na OSH.
 4. Vyznamenání, uznání ocenění:
  1. Návrhy dle Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS předložily SDH Slatina, SDH Ořešín a SDH Jundrov. VV OSH schválil předložené návrhy: 7-0-0.
 5. Problematika členských průkazů:
  1. KSH JMK pořídilo tiskárnu pro výrobu „plastových“ průkazů.
  2. VV OSH schválil úhradu nákladů z prostředků OSH na výrobu členských průkazů dle nového vzoru „Plastová karta“ (tzv. výměna průkazu) pro stávající členy i pro nové členy sborů v OSH Brno město. 7-0-0.
 6. VV OSH jmenuje inventarizační komisi pro inventuru za rok 2017 ve složení: Zdeněk Hanák, Ladislav Soukup, Petr Dvořák.
 7. VV OSH Brno město schvaluje příspěvek na náklady spojené s vyznamenáními udělovanými OSH ve výši 50% ceny. 7-0-0
  1. Tento stav dosud byl praxí zavedenou v minulosti (v předchozích volebních obdobích) v OSH Brno město, avšak bez možnosti dohledat tuto skutečnost v zápisech z jednání VV OSH.
 8. Informace z jednání komise pro bezpečnost statutárního města Brna – podala sestra starostka.
 1. Z. Vyšinka podal návrh na uskutečnění školení hospodářů SDH v roce 2018 s tím, že se minulé školení setkalo s velkým ohlasem. Na to konstatovala sestra starostka, že by v příštím roce, mohlo být i školení funkcionářů. Členové VV s těmito návrhy souhlasili a pověřili starostku, aby  co nejdříve kontaktovala Ing. Aulického a Ing. Jirotu a dojednala termíny školení. Co nejdříve proto, protože Ing. Jirota je velmi vytížen a volné termíny se u něj hledají jen problematicky. Na prvním zasedání VV, v lednu 2018, by měla starostka informovat  VV, jak pořídila.

 

Jednání ukončeno 17:35

Příští jednání VV 29. 11. 2017

 

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

 

Ověřil: Zdeněk Vyšinka