Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 9.5.2017

24. 10. 2017

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 9.5.2017

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z., Elstner V.,Soukup L.,  Dvořák P., Hanák Z., Vít L., Murčo D.

Omluven:  0

Za OKRR přítomna předsedkyně:  Tašlová J.
za OOR mládeže přítomen:  Valach R.

za OOR velitelů se přítomen:  Sláma J.

 

Jednání bylo svoláno jako řádné a řídila jej starostka OSH.

 

  1. Kontrola úkolů  z minulého zasedání – vše splněno
  2. Příprava okres. kola soutěže v pož. sportu dospělých:

ved. OORV předložil ke schválení OZetku a rozpočet pro okr. kolo

 

Po krátké rozpravě byly oba dokumenty schváleny.

Hlasování: 9/0/0

 

  1. Příprava okres. kola soutěže PLAMEN a dorostu:

ved. OORM předložil ke schválení OZ soutěže a rozpočet.

 

Po krátké rozpravě byly oba dokumenty schváleny.

Hlasování: 9/0/0

 

  •  

Všechny schválené dokumenty jsou založeny .

 

Po hlasování vystoupil ved. OORM a žádal po VV informace o materiálu potřebném pro zajištění soutěže PLAMEN.

Z. Vyšinka mu sdělil, že seznam materiálu, který OSH vlastní mu zaslal e-mailem dne 5.5.2017.

Ved. OORM se VV dotázalkde má sehnat zbytek materiálu, který OSH nemá na skladě.

Takže VV jednalo jednotlivých položkách seznamu, který ved. OORM předložil a členové VV jednotlivě zajišťovali potřebný materiál. (Seznam je přílohou tohoto zápisu).

 

Dovoz překážek z Bohunic domluví sestra starostka s plk. Ing. Oháňkou, rovněž zajistí dovoz dvou krajských PS 12.

Osoby pro naložení zajistí ved. OORV.

 

Hlasování: 9/0/0

 

  1. Sestra starostka informovala  VV o krajském kole soutěže POOD 2017.

Komise KSH již práce vyhodnotila (19.4.) a z prací z okresu Brno – město, které postoupily do kraj. kola, navrhla k ocenění8 prací a 2 práce na čestné uznání.

Vyhodnocení a předání cen jak za okresní kolo, tak i za krajské proběhne při PYROSu 3. 6.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dále sestra starostka informovala o proběhlé „Krajské hasičské pouti“.

Poděkoval všem zúčastněnýmza pomoc a konstatovala, že bohužel se letošní pouti zúčastnilo méně lidí než v loni.

Nicméně vše proběhlo tak jak mělo, právě díky pomoci obětavých členů, kteří akci připravovali a zajišťovali.

Posledním bodem bylo určení termínu příštího zasedání VV – 6 . 6. 2017

Tímto bylo jednání VV ukončeno v 19:20 hod

 

Řídící jednání:  Z. Jandová

 

Zapsal:  Zdeněk Vyšinka

 

Ověřil:   Ing. Martin Elstner

 

 

Příloha:  Seznam potřeb na soutěž Plamen a dorost od OORM – 2 listy