Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 6.6.2017

24. 10. 2017

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 6.6.2017

Přítomni členové VV: Jandová Z.,  Vyšinka Z., Soukup L.,  Dvořák P., Hanák Z., Vít L.,  

Omluven:  Ing. Vojtěch Elstner, Ing. Dušan Murčo, R. Valach

Za OKRR přítomna předsedkyně:  Tašlová J.
za OOR mládeže přítomen:  0

za OOR velitelů se přítomen:  Sláma J.

 

Jednání bylo svoláno jako řádné a řídila jej starostka OSH.

 

  1. Kontrola úkolů  z minulého zasedání – všechny úkoly byly  splněny.
  2. Vyhodnocení  okres. kola soutěže v pož. sportu dospělých:

ved. OORV přednesl zhodnocení akce a konstatoval, že vše proběhlo podle předpokladů.

Dokumenty ze soutěže včetně zprávy o soutěžijsou založeny na OSH. Vyslovil poděkování všem, kteří tuto akci zajišťovali.

Dále konstatoval, že by se mělo, pro příští ročníky, vytipovat jiné místo pro pořádání.

Navrženo, aby se tohoto úkolu ujala OORV.

               Hlasování: 6/0/0

  1. Vyhodnocení  okres. kola soutěže PLAMEN a dorostu:

sestra starostka vznesla kritiku na přípravu soutěže (nesamostatný přístup k zajišťování materiálu – viz zápis z VV 9.5.). Zmatky v zajištění osob pro naložení překážek, kdy vozidlo poskytnuté HZS muselo čekat!!

K samotné sobotní akci neměla žádné kritické připomínky. Akce, dle jejího mínění, dopadla dobře a byl dodržen i časový harmonogram.

K nedělní soutěži dorostu hovořil Z. Hanák: Podivoval se nad tím, že byly problémy s programem pro vyhodnocování výsledků. Tím se zdrželo zahájení běžeckých disciplin skoro o hodinu.

Navrhl, aby se pro příští soutěž program lépe připravil a hlavně vyzkoušel!

Dalších připomínek nebylo.

Bylo navrhnuto, aby bylo svoláno společné jednání členů OORM a členů VV, kde by byly probrány všechny problémy, které doprovází přípravu akcí mladých hasičů.

 

               Hlasování: 6/0/0

  1. Sestra starostka dále zhodnotila sobotní akci na Výstavišti jako úspěšnou. Konstatovala, že akce byla navštívena nebývale velkým počtem zájemců.

Poděkovala všem, kteří akci připravovali a zajišťovali.

Posledním bodem bylo určení termínu příštího zasedání VV – 12. 9. 2017

Tímto bylo jednání VV ukončeno v  18 hod.

 

Řídící jednání:  Z. Jandová

Zapsal:  Zdeněk Vyšinka

Ověřil:   L. Soukup