Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12.9.2017

24. 10. 2017

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 12.9.2017

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z. , Soukup L.,  Elstner  V.,  Dvořák P., Vít L.

Omluven: Murčo D., Hanák Z.

Za KRR: Omluvena předsedkyně Tašlová J.
za OOR mládeže přítomna Kateřina Kincová (příchod 17:14) Předseda R. Valach (příchod 17:15). 

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů se přítomen Sláma J.

 

Jednání začalo 17:00

 

 1. Informace o letních aktivitách v brněnských SDH.
 2. Informace z krajské soutěže v požárním sportu dospělých
 3. Informace z jednání OORV o změnách dovednostní soutěže dospělých OSH Brno město ve Vranově.
  1. Dojde ke snížení počtu členů družstev na 1+3,
  2. Předložen návrh rozpočtu nákladů na pořádání soutěže,
 4. VV OSH Brno město schvaluje rozpočet soutěže v částce 6000Kč Hlasováno 6-0-0.
 5. Informace z jednání OOR mládeže o zajištění podzimního kola hry PLAMEN (závodu ZPV),
  1. Předložen návrh  rozpočtu na organizaci soutěže,
 6. VV OSH Brno město schvaluje rozpočet soutěže v částce 9000Kč Hlasováno 6-0-0.
 7. VV OSH Brno město schvaluje nákup  dvou elektronických hodin Hlasováno 6-0-0.
 8. VV souhlasí se zněním návrhu OZ pro ZPV a ukládá Z. Vyšinkovi jeho rozeslání do jednotlivých SDH.
 9. Do 30.9.2017 zašle OORM návrh propozic pro školení vedoucích mládeže včetně upřesnění termínu.
 10. Informace z jednání k výcvikovému součinnostnímu dni na ŠVZ. Termín je odsunut na další období. Bude konzultováno s Antonínem Pivoňkou.
 11.  Propozice k soutěži PO očima dětí. VV ukládá Z. Vyšinkovi rozeslání propozic do jednotlivých škol.
 12. Diskuze k výši členských příspěvků členů. Finální koncept struktury nákladů hrazených členskými příspěvky a organizaci jejich výběru uzavře a připraví na svém následujícím jednání.
 13. VV OSH Brno město ukládá starostce zaslání informace do všech SDH, které dosud nezaslaly na OSH „Přehled o majetku a závazcích“ dle občanského zákoníku k zapsání do veřejného rejstříku, aby tak učinili neprodleně, nejpozději do 30.9.2017.

Jednání ukončeno 18:18

Příští jednání VV 10.10.2017

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: Zdeněk Vyšinka