Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 7. 2. 2017

14. 2. 2017

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 7.2.2017

 

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z., Soukup L.,  Elstner V., Vít L., Dvořák P., Hanák Z. (příchod 16:45)

Omluven: Murčo D., Hanák Z.
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů se přítomen Sláma J.

 

 1. VV OSH Brno město schvaluje a souhlasí se zpracovaným seznamem členů, kteří budou mít přístup do centrální evidence členů SH ČMS. (Schváleno 7-0-0);
 2. VV OSH uděluje „Čestné uznání OSH bratrům Vladimíru Glosovi, Jiřímu Hudcovi a Miroslavu Gettingerovi z SDH Brno Jehnice. Schváleno: Pro 7; Proti 0; Zdržel se 0;
 3. Projednání žádosti SDH Bosonohy podané prostřednictvím sestry Miroslavy Marečkové. Po krátké diskuzi nebylo přijato usnesení, kterým by VV OSH schválil poskytnutí věcných cen na Finálovou uzlovou soutěž Open ligy do které jsou zapojeny SDH Bosonohy a Starý Lískovec – Sport z OSH Brno – město a dále SDH Drnovice, Koválovice, Hrušovany u Brna a Hostěrádky – Rešov. Schváleno: Pro 0; Proti 7; Zdržel se 0;

Na jednání přišel Zdeněk Hanák.

 1. Příprava setkání představitelů SDH:
  1. VV OSH schvaluje znění pozvánky na Setkání představitelů SDH v OSH Brno město, včetně programu jednání, místa  času konání 8-0-0;
  2. VV OSH schvaluje návrh pro volbu na funkci Předsedy kontrolní a revizní rady kandidátku Ing. Johanu Tašlovou 8-0-0;
  3. VV OSH schvaluje vyčlenění částky 10 000Kč, pro zajištění občerstvení setkání představitelů OSH. 8-0-0.
  4. Předsedou jednání navržen Martin Elstner; za předsedu volební komise navržen Zdeněk Hanák; za předsedu návrhové komise navržen Ladislav Soukup, jako zapisovatelka jednání navržena Kateřina Kincová (schváleno 8-0-0);
 2. VV OSH udělí ocenění dle statutu vyznamenání SH ČMS:
  1. Sestře Lindě Daňhelové (schváleno 8-0-0);
  2. Sestře Arance Novákové  (schváleno 8-0-0);
  3. Bratru Alexandru Filipčíkovi (schváleno 8-0-0);
 3. VV  OSH připravuje školení hospodářů SDH. Školení provede Ing. Jirota z ústředí SH ČMS. Osnovou školení bude přiblížení jednoduchého a podvojného účetnictví a informace povinně zveřejňované. Školení proběhne předběžně v měsíci březnu. Dle dohodnutého termínu budou jednotlivé SDH  pozvány a bude vyžadováno potvrzení případné účasti. Volná místa na školení budou nabídnuta zástupcům z OSH Brno-venkov.
 4. OORM
  1. OORM navrhuje rozšíření členů OORM o členy: Lucie Sáňková z SDH Ořešín, Martin Walter z SDH Chrlice (Schváleno 8-0-0).
  2. Starostka sdělila jednání, že úsek mládeže bude v gesci náměstka starosty Martin Elstner.
 5. OORV bratr Jiří Sláma informoval o rozdělení kompetencí a připravovaných akcích.
 6. Aktiv zasloužilých hasičů – batr Škorpík informoval o připravovaných akcích AZH. Nejdříve proběhne akce na jaře.
 7. VV OSH žádá starostku o projednání možnosti zapůjčení funkčních krajských stříkaček PS12 pro okresní soutěže v požárním sportu.

Jednání ukončeno 17:45

 

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: Zdeněk Vyšinka