Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 21.3.2017

11. 4. 2017

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 21.3.2017

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z., Soukup L., Elstner V.,  Dvořák P., Hanák Z., Vít L. (příchod 16:48)

Omluven: Murčo D.,

Za KRR přítomna předsedkyně: Tašlová J.
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH  přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů se přítomen Sláma J.

 

Jednání začalo 16:35

 

 1. Informace starostky o konaném setkání představitelů SDH okresu Brno – město podala Zdeňka Jandová.
 2. Informace z jednání OOR velitelů podal Jiří Sláma.
  1. Informace z Krajské OR represe.
  2. Požadavek na zajištění ŠVZ Líšeň.
  3. Dohodnut termín Soutěže v hasičské dovednosti – Vranov bude 21.10.2017
  4. Soutěž ve Vranově bude nově zaměřena na družstva 1+3.
 3. Informace z jednání OOR mládeže.
  1. Požadavky na zajištění školení rozhodčích hasičské hry PLAMEN a soutěže dorostu.
  2. VV schvaluje náklady na zajištění školení ve výši 1300Kč a dále zajištění nápojů 7-0-0,
  3. Školení vedoucích mládeže bude v termínu 28.10.2017

V 16:48 přišel Lukáš Vít

 1. PO očima dětí
  1. Okresní kolo proběhne 3.6. na výstavišti při výstavě PYROS.
  2. Vyhodnocovací komise: Ing. Johana Tašlová, Ludmila Vítová, Ing. Dušan Murčo 
 2. Informace o schůzce starostky OSH s ředitelem KŘ HZS akci 3.6. na BVV
  1. Dne 3.6. proběhne akce zaměřená na práci hasičů pro děti v pavilonu Z BVV.
  2. Akce za účasti HZS ČR, ZSS JMK, PČR
  3. Součástí bude TFA pod záštitou prezidenta MHJ,
  4. Dětská soutěž TFA dle pravidel okresu Hodonín pod záštitou starostky KSH JMK, SH ČMS
 3. Informace o školení hospodářů SDH organizované OSH Brno – město
  1. Podstatná informace je, že do konce května na OSH jednotlivé SDH zašlou výkaz zisků a ztrát (bez rozdílu formy účetnictví jednoduché/podvojné).
 4. Starostka podala informace o krajské hasičské pouti , která se bude konat 6.5.2017.
 5. VV OSH Brno město schvaluje udělení vyznamenání a ocenění za činnost členům SDH Chrlice dle předloženého seznamu 7-0-0
 6. VV OSH ukládá Jiřímu Slámovi a vedení OSH zpracovat materiál k určení výši příspěvků členů OSH 7-0-0

Jednání ukončeno 18:00

Zapsal:  Ing. Martin Elstner

Ověřil: Zdeněk Vyšinka