Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 10. 1. 2017

14. 2. 2017

Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 10. 1. 2017

 

Přítomní členové VV: Jandová Z., Vyšinka Z., Soukup L., Hanák Z., Elstner V., Murčo D., Dvořák P., Vít L.

Za OOR mládeže: Šikulová K.

Za Aktiv zasloužilých hasičů: Škorpík J

Omluveni: Elstner M., Sláma J.

 

Jmenování inventarizační komise

K provedení inventarizace majetku navrhuje sestra starostka komisi ve složení: Vyšinka, Hanák, Soukup L.

Hlasování: 8/0/0

Jmenování vyřazovací komise

Br. Vyšinka informoval, že OSH má v majetku několik věcí, které již neslouží svému účelu a bylo by vhodné je z majetku vyřadit (nefunkční a neopravitelné stopky, vzduchovka atp.). K vyřazení majetku navrhuje jmenovat komisi ve složení: Murčo, Dvořák, Škorpík.

Hlasování: 8/0/0

Zřízení přístupu do elektronické evidence členské

Nově je na všech úrovních SH ČMS upravován přístup do elektronické evidence členské základny. VV SDH budou muset nominovat zástupce, kteří podepíší prohlášení a získají přístupová práva do evidence. Autentizace přístupových práv bude probíhat přes SMS podobně jako v elektronickém bankovnictví. Existují 2 možnosti, jak přístupová práva nastavit. Zástupci SDH budou moci buď a) zapisovat záznamy do evidence, nebo b) pouze do evidence nahlížet a zápis by provádělo OSH. Která varianta bude zvolena, rozhodne VV OSH na příštím zasedání, zástupci OSH mezitím zjistí, které položky evidence jsou přístupné uživatelům s oprávněním zápisu.

Sestra starostka navrhuje zřídit přístup z úrovně OSH náměstkům M. Elstnerovi a Z. Vyšinkovi.

Hlasování: 8/0/0

Přehled o majetku a závazcích SDH

Na stránkách dh.cz je zveřejněn metodický pokyn upravující způsob zveřejňování přehledu o majetku a závazcích organizačních složek SH ČMS. Přehled by měla SDH doručit do 31. 5. na OSH. Z dokumentů není jasné, zda se tato povinnost týká všech SDH, nebo jen těch, které vedou podvojné účetnictví. Sestra starostka navrhuje zorganizovat v březnu 2017 školení hospodářů SDH, na které by byl pozván zástupce ústředí (br. Jirota), aby vysvětlil nové povinnosti, které z pokynu vyplývají.

Udělení vyznamenání členům SDH Ořešín a Královo Pole

Br. Vyšinka informoval o předložených podkladech k udělení vyznamenání. Všichni navržení splňují podmínky pro jejich udělení, navrhuje proto vyznamenání udělit.

Hlasování: 8/0/0

Informace o nových členských průkazech:

Sestra starostka informovala, že distribuce nových průkazů se zatím nerozběhla. Lze ji očekávat nejdříve ve 2. pololetí roku. V rámci KSH se zvažuje pořízení tiskárny na plastové průkazky, pokud se podaří sehnat prostředky z dotace. Zatím není dořešeno přidělování čísel, pokud by byly průkazy vydávány jinde než na ústředí. Papírové členské průkazy zůstávají nadále v platnosti.

Plánované akce

23. 2.             Setkání představitelů SDH v Bohunicích.

17. 6.             Krajské kolo hry PLAMEN (Blansko)

17. 6.             Krajské kolo soutěže dorostu (Blansko)

5. 8.               Krajské kolo soutěže v požárním sportu (Brno, Pod Palackého vrchem)

Informace z OORM

Sestra Šikulová informovala o potřebě změny termínu okresního kola hry PLAMEN z důvodu nemožnosti zapůjčit časomíru od br. Švejdy. OORM uvažuje přesunout konání okresního kola na 27. 5.

Sestra starostka požádala, aby byly nejdříve prověřeny další možnosti zapůjčení časomíry a poté stanoveno datum konání. Dále požádala zástupce OORM, aby předložili minimálně měsíc před konáním jednotlivých okresních kol rozpočet ke schválení.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Vojtěch Elstner
 

 

 

Ověřil:  Z. Vyšinka