Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 8.12.2015

15. 12. 2015

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 8.12.2015

 

Přítomni členové VV:

Jandová Z., Vyšinka Z., Elstner M., Murčo D., Hanák Z., Soukup L., Elstner V.

Omluven Vít L.

Za aktiv zasloužilých hasičů přítomen Škorpík J.,
za OOR mládeže přítomna Pirklová H.,
Omluven za OOR velitelů Sláma J.

 1. Instrukce k provádění VV-viz níže

 2. Informace z VV KSH

  1. Členové VV KSH Jihomoravského kraje se zúčastnili výjezdního zasedání a školení.

  2. Na VV KSH projednána akce: Hasičská pouť v Brně Tuřanech.

  3. Apel na SDH pro návrhy na vyznamenávání členů.

  4. Proběhnou výroční akce za přítomnosti hejtmana JmK.

 3. Informace z VV Ústředí

  1. Program 8- průběh podání žádostí,

  2. Stav registrací jednotlivých SDH u rejstříkového soudu,

  3. Informace o financování jednotek požární ochrany. Nově mají být finance na JPO přidělovány centrální, nikoliv na úrovni krajů.

 4. Informace o přechodu shromažďování dat z Centrální evidence SDH k programu Kancelář pro obec. Podrobné informace k této akci bude rozeslán do jednotlivých SDH po vyjasnění konkrétních kroků nutných pro zabezpečení této akce.

 5. Příprava valných hromad SDH

  Všem SDH města Brna bylo zasláno OZ VH, které obsahuje veškeré potřebné informace a                         

                odkazy pro přípravu VH. OZ bylo také rozesláno členům VV OSH.

 6. Majetek OSH

  1. SDH Bohunice souhlasí s umístěním majetku OSH Brno město (objemnější předměty, překážky).

  2. Drobnější majetek bude uložen přímo v sídle OSH.

  3. Podrobná inventarizace proběhne po shromáždění majetku v prostorech OSH a v Bohunicích. Inventarizace proběhne podle soupisů majetku vytvořeného při změně sídla OSH.

 7. Činnost OORM

  1. Termíny a místa konání soutěží ve hře plamen

   1. Okresní kolo hry Plamen se bude konat 21. 5. 2016.

   2. Okresní kolo dorostu se bude konat 22. 5. 2016

   3. Závod požárnické všestrannosti se bude konat 8. 10. 2016

  2. VV OSH požaduje, aby další jednání OORMv měsíci lednu proběhlo za účastizástupců VV OSHv zasedací místnosti na Zubatého.

 8. Činnost OOR velitelů

  1. Byl sestaven základní plán činnosti, následně bude v rámci tohoto plánu nově zformulován i program tzv. součinnostního výcviku.

  2. okresního kola soutěže v PS dospělých

   1. Termín proběhne 30.4. Místo konání Líšeň

   2. Soutěžit se bude v disciplínách 100m s překážkami a PÚ.

   3. Jednotlivé sbory se mohou zúčastnit i jediné disciplíny. Do krajského kola soutěže dospělých v PS však postoupí družstvo z těch, která se zúčastní obou disciplín.

   4. Vedoucí OORV pověřen jednáním s ředitelem UO HZS Brno k možnému zvýšení počtu stáží pro JPO.

 9. Žádost SDH Starý Lískovec – SPORT o převzetí záštity nad soutěží Uzlová štafeta

  1. VV schvaluje převzetí záštity nad akcí Uzlová štafeta, která proběhne 23.1.2015 v Bílovicích nad Svitavou. 7-0-0

  2. Záštita je poskytnuta jednorázově (pouze pro jednu akci) pro rok 2016.

 10. VV schválil výzvu SDH Juliánov k poskytnutí mailové adresy pro zasílání aktualit a informací z OSH. 7-0-0. Členové SDH Juliánov se mohou rozhodnout, jak často chtějí být informováni.

 11. Výzva SDH Ořešín k opravě žádostí k udělení medailí a stužek za věrnost. Tyto žádosti je třeba podat na OSH na předepsaných formulářích.

 12. Registrace SDH do centrálního rejstříku:

  1. SDH Královo je v řešení umístění sídla.

  2. Doklady k registraci chybí od SDH Brno – střed.

 13. Příprava Shromáždění představitelů sborů

  1. Předpokládané místo konání: Hasičská zbrojnice SDH Bohunice,

  2. Termín konání: V období prvních čtrnácti dní v únoru 2016. Konkrétní termín stanoví VV po prověření možných termínů pro SDH Bohunice. Termíny prověří Ing. Dušan Murčo.

 14. Informace o nabídce pojištění akcí pořádané pod záštitou OSH. Česká pojišťovna podala akceptovatelnou nabídku. Do příštího jednání VV si členové VV promyslí tuto nabídku. Případné jednání k uzavření pojistné smlouvy proběhne v roce 2016.

Zapsal:  Ing. Martin Elstner
 

Ověřil:  Z. Vyšinka