Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 8.9.2015

28. 2. 2016

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 8.9.2015

 

Přítomni: Jandová Z., Vyšínka Z., Elstner M, Elstner V., Murčo D., Dvořák J., Soukup L., Vít L., Škorpík J.

 1. Informace o dění v jednotlivých SDH během letních prázdnin. Starý Lískovec sport pořádal soutěže, (zavěsit odkazy na videa o těchto soutěžích na web OSH).
 2. Zhodnocení sportovních výsledků družstev, která reprezentovala okres Brno – město na postupových soutěžích.
 3. Aktiv zasloužilých hasičů (AZH):
  1. Zemřela členka aktivu zasloužilých hasičů paní Jarmila Pecháčková (94 let).
  2. Je vhodné zvýšit počet členů aktivu, aby mohli náš okres lépe zastupovat na setkáních v rámci kraje i jinak. Podmínkami členství v tomto aktivu jsou
   • Věk nad 65 let,
   • 40 let členství u dobrovolných hasičů.
 1. Výkonný výbor OSH tedy apeluje na všechny své sbory, aby projednali se svými staršími členy, kteří splňují podmínky členství v aktivu a navrhli je za členy. AZH.
 1. VV v souladu se svým plánem práce připravuje aktivity pro zlepšení spolupráce a kontaktů mezi jednotlivými SDH
  1. Kalendář akcí. Jednotlivým sborům bude zaslána výzva, aby navrhli akce (jak sportovní pro ostatní SDH, tak i kulturní a společenské pro veřejnost apod.) pořádané SDH do společného oficiálního kalendáře OSH. Uzávěrka návrhu pro zapsání akce do kalendáře OSH je 31.10.2015. Výzvu rozešle Z. Vyšínka do 15.9.2015.
  2. Jednotliví členové VV OSH si do příští schůze VV rozmyslí návrhy na akce OSH, které by vedli k naplnění cíle lépe komunikovat mezi SDH.
 2. Školení pro udržení kvalifikace vedoucí mladých hasičů proběhne pro SDH okresu Brno – město v termínu 6.-7.11.2015 (místo konání bude upřesněno, zřejmě hasičská zbrojnice SDH Bohunice).
 3.  Je třeba zásadně zlepšit komunikaci mezi okresní odbornou radou mládeže a VV OSH. Za tímto účelem bude svoláno jednání za účasti vedoucích kolektivů MH a starostů SDH, členu OORM a všech členů VV OSH. Termín 7.11. (jednání proběhne jako součást programu školení vedoucích MH). Podklady a výchozí teze pro jednání připraví M. Elstner.
 4. Termín Soutěže o pohár starostky SDH v hasičské dovednosti bude teprve definitivně stanoven, vzhledem ke kolizi s termínem zasedání starostů jednotlivých OSH v Přibyslavi a soutěže kterou pořádá SDH Bohunice. Předběžně je plánována na termín 31.10.2015. Přípravou pověřen Z. Vyšínka.
 5. Fyzická inventarizace majetku.
  1. Příprava inventurních seznamů do příští schůze VV. Připraví Z. Vyšínka
  2. Rozdělení členů VV do jednotlivých dílčích inventarizačních komisí na příštím zasedání VV.
  3. Termín realizace inventur a vypracování inventarizačních soupisů do 31.12.2015.
 6. Termín příští schůze VV je 6.10.2015

Zapsal: Elstner M. / Ověřila Jandová Z.