Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.2.2015

5. 2. 2015

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.2.2015

 

Přítomni:  Schulz, Jandová, Vyšinka, Hanák, Složil, Soukup L., Elstner, Pařízková, Nečas  

Omluveni: Svobodová
 

Schulz  seznámil VV se stavem zpráv od SDH. Zprávy nepředložilo 9 SDH. Do VV jsou navrženi: Jandová, Elstner, Vyšinka (náměstci), Hanák, Soukup L., Murčo (Bohunice), Elstner, Elstner, Vít, Dvořák – celkem 10, OKRR a starosta – Jandová. (Aktualizováno 5.2.2014.).

 

Příprava Shromáždění delegátů SDH

 

Jandová předložila zpracované materiály k bodům pozvánky. VV dále projednal a schválil následující body:

 

Obecné otázky:

 

Místo konání Bohunice, sobota 7.3.2105, 9:00 prezence, začátek 10:00

Pozvánky - Jandová

Výzdoba - pořadatel

Pozvaní hosté – primátor, hejtman, Oháňka, KSH, Škorpík, Jarka

Prezenční listiny - Jandová

Předávané materiály -  Jandová, Schulz

Občerstvení – pořadatel, Jandová

Úklid – zajistí pořadatel

 

Personální zajištění:

 

Prezence - pořádající

Předsedající - Elstner

Skrutátoři - Vinohrady

Volební komise -  Hanák

Způsob voleb – tajné, označení kandidátů, kdo bude mít nejméně hlasů, vypadne, při stejném počtu hlasů se rozhodne veřejným hlasováním, pokud nebude více kandidátů veřejně

Pošty členů VV a OKRR VV – 9, OKRR – 3, Svozil, sežene dva lidi

Kandidáti viz výše, starosta – Jandová, do 15.2. lze podávat návrhy

Návrh do vyšších orgánů, delegát na sjezd

Návrhová a mandátová komise - Svozil

Ověřovatelé zápisu – Soukup, Nečas 

Zapisovatel - Beranová

 

Zprávy a materiály

Inventury, revize hospodaření – inventární komise Vyšinka, Složil, Hanák, adresy SDH Hanákovi, udělají i revizní zprávu

Scénář - Jandová

Volební řád – kandidátka (hlasovací lístek), kandidátka, jednací a volební řád, zpráva Schulz

Program - Jandová

Návrh usnesení - Jandová

Zpráva o činnosti a hospodaření OSH - Schulz

Zpráva kontrolní a revizní rady – Hanák?

Usnesení

 

Různé:

 

Žádosti o granty MMB jsou podané

Složil – bude připravovat radu mládeže (7 člen), a radu prevence (5 členů, z toho 4 POO), bude to pro nový VV

Složl - POO nachystaná

Hanák – zájemci o rozhodčího v požárním sportu se mají hlásit

Jandová – budeme pořádat krajské kolo v požárním sportu dospělých, stadion, velitel a hlavní rozhodčí domluveni, je třeba řešit technickou četu

Schválena medaile sv. Floriána pro Oháňku

 

 

Příští zasedání VV se koná dne 3.3.2015 od 16.00 hod. v prostorách INCA, II. patro,

Za divadlem 2, Brno

  

Účast nutná – příprava volebních zasedání

 

 

 

Zapsal:  Schulz