Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 21. 4. 2015

25. 4. 2015

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 21. 4. 2015

 

Přítomni:  Jandová Z.,  Vyšinka Z.,  Soukup L., Elstner M., Elstner V.,  Murčo D., Dvořák P., Vít  L.

 

1.Informace: Kancelář OSH je přestěhována do prostor v novém sídle. Za stěhování patří dík bratrům Vyšinkovi a Hanákovi. Na staré adrese již není žádný majetek vyjma účetnictví. To zůstává u Ing. Schulze z důvodu podání řádného daňového přiznání. Po té bude třeba i účetnictví od Ing. Schulze odvést.

 

2.Pro následující období je třeba pro OSH zajistit zpracovávání účetnictví. VV OSH schválil dále jednat s Janou Doležalovou z SDH Obřany. S tím, že by se vedení účetnictví ujala na dohodu o provedení práce. Hlasováno: 7-0-0

Konkrétní podmínky vedení účetnictví budou předmětem dalšího jednání a budou dále řešeny na jednání VV.

 

3.Informace: Městem Brnem bylo schváleno poskytnutí 2 dotací pro OSH:

  • Celoroční činnost Rady Mládeže (výše dotace 20 000 Kč),
  • Požární ochrana očima dětí 2015 (výše dotace 5 000 Kč).

 

4.Informace: Pro konání okresního kole hry PLAMEN je jednáno s ředitelem ZŠ Labská. Pro konání okresního kola soutěže dorostu je jednáno o  areálu v hasičského učiliště v Líšni.

 

5.Pro  záměr VV OSH pojistit akce konané v rámci okresu Brno – město (pořádané i jednotlivými sbory) je potřeba prověřit stav v současných platných pojistných smlouvách, kterými jsou akce  centrálně SH ČMS pojištěny. Bylo dohodnuto, že smlouvy prověří Vojtěch Elstner. Starostka Zdeňka Jandová se současně bude informovat na současnou praxi v této oblasti v rámci VV KSH.

 

6.Informace: Je jednáno s kpt. Pražákovou o vyhodnocení soutěže „PO OČIMA DĚTÍ“ ve spolupráci s HZS. Předpokládaný termín je 21.5. Předpokládaným místem konaní je veletrh PYROS.

 

7.Pro zajištění okresního kola soutěže dospělých v požárním sportu bylo schváleno pořízení občerstvení pro rozhodčí do limitu 500 Kč. 8-0-0

 

8.Informace: Na webových stránkách byl zveřejněn kalendář (využívající webaplikaci google). Akcemi, které již sesbírala z jednotlivých sborů Aranka Nováková, naplní kalendář Martin Elstner. Do budoucna je třeba vyřešit, kdo se bude o aktualizaci kalendáře dále starat.

 

9.Zdeněk Vyšínka připraví inventarizační seznamy s přidělením inventárních čísel jednotlivým položkám. Na příští schůzi VV bude dohodnuto složení jednotlivých dílčích inventarizačních komisí tak, aby inventuru prováděli vždy dva členové VV a při tom, aby inventarizovali majetek uložený mimo vlastní SDH.

 

10.VV schválil pořízení pohárů pro vyhlášení tří nejrychlejších požárních útoků v kategoriích muži i ženy při krajském kole soutěže v požárním sportu. 8-0-0

 

1.VV OSH Brno město schválil (8-0-0) zřízení Okresní odborné rady mládeže (OORM) ve složení:

Vedoucí OORM:

                               Hana Pirklová                 SDH Útěchov

Členové OORM:

                               Linda Daňhelová             SDH Královo Pole

                               Kateřina Kincová             SDH Vinohrady

                               Miroslava Marečková      SDH Bosonohy

                               Aranka Nováková           SDH Starý Lískovec – SPORT

                               Radek Valach                  SDH Holásky

 

2.VV OSH Brno město schválil (8-0-0) zřízení Okresní odborné rady velitelů (OORV) ve složení:

Vedoucí OORV:

                               Jiří Sláma                         SDH Slatina

       Členové OORV:

                               Václav Janda                     SDH Brněnské Ivanovice

                               Vojtěch Nečas                   SDH Komín

                               Martin Piják                       SDH Ořešín

                               Antonín Pivoňka                SDH Husovice

                               Ing. Jan Šrůtek                  SDH Královo Pole

        Zdeněk Vyšínka                SDH Obřany

 

Člen s hlasem poradním ze HZS ÚO Brno město:

                               plk. Ing. Petr Oháňka

 

Vzhledem k dosud nevyjasněnému návrhu na složení rady odkládá VV OSH zřízení Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva na další jednání VV OSH.

 

 

Zapsal: M.  Elstner