Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 10.11.2015

14. 11. 2015

Přítomni členové VV:

Jandová Z., Vyšinka Z., Elstner M., Elstner V., Murčo D., Dvořák P., Hanák Z., Soukup L., Vít L.

Za aktiv zasloužilých hasičů přítomen Škorpík J.,
za OOR mládeže přítomna Pirklová H.,
za OOR velitelů se zúčastnil Sláma J.

Jednání VV se zúčastnil Šrůtek J.

 1. Informace ze shromáždění starostů OSH.
  1. Informace o „Program 8“
 2. Informace z VV KSH
  1. OSH Brno – město bude v měsíci říjnu 2016 hostit a organizovat setkání členů aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje.
 3. Příprava valných hromad SDH
  1. Apel na jednotlivé SDH odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2015 do 20.ledna 2016 a to nejlépe v elektronické podobě prostřednictvím Centrální evidence SH ČMS.
  2. Výzva jednotlivým SDH, aby oznámily termíny konání svých výročních valných hromad kanceláři OSH.
  3. Členové VV se zúčastní jednotlivých VV hromad SDH.
 4. Přítomnost  na jednání VV
  1. Dnešního jednání se zúčastní  br. Ing. Jan Šrůtek.

 V souladu s čl.8 odst. 1) Jednacího řádu,  hlasováno o tom, zda jednání je přístupné veřejnosti (veřejnost dle čl.8 odst. 4 JŘ).

Schváleno členy VV:9-0-0

 1. Majetek OSH
  1. Objemnější předměty (překážky) je vhodné soustředit na jednom místě. OSH navrhuje deponovat tento majetek u SDH Bohunice. Dušan Murčo projedná s SDH Bohunice podmínky pro toto uložení materiálu. O výsledku bude informovat VV na příštím zasedání.
  2. Drobnější majetek je možné uložit přímo v sídle OSH.
  3. Podrobná inventarizace proběhne po shromáždění majetku v prostorech OSH (nebo pronajatých prostorech). Inventarizace proběhne podle soupisů majetku vytvořeného při změně sídla OSH.
 2. Školení  vedoucích mládeže
  1. 7.-8.11. proběhlo školení  vedoucích mládeže. Z původně přihlášených 42 osob se zúčastnilo školení a získalo kvalifikaci vedoucí mládeže 37 členů.
  2. V budoucnu je nutno školení organizovat řádně a s předstihem a dostatečně plánovat akci po rozpočtové stránce.
 3. Závod požárnické všestrannosti
  1. Na jednání VV byly předneseny připomínky k organizaci této akce. Bude vhodné zlepšit komunikaci v rámci OORM i směrem k vedoucím kolektivů.
 4. Činnost OOR mládeže
  1. Příští jednání OORM proběhne v prostorách OSH za účasti vedení OSH.
  2. Je třeba připravit plán činnosti OORM včetně plánu rozpočtu a plánu na personální zajištění jednotlivých kol soutěže PLAMEN a dorostu.
 5. Činnost OOR velitelů
  1. OOR velitelů připraví plán činnosti na rok 2016. Především jde o okresní kolo soutěže v požárním sportu, tradiční soutěž o pohár starosty OSH (Vranov). Může však jít i o další aktivity.
  2. Plán činností je třeba připravit i s rámcovým rozpočtem.
 6. Z. Vyšinka podal informace o konání Soutěže o pohár Starostky OSH.
 7. Registrace SDH do centrálního rejstříku:
  1. SDH Vinohrady dodá všechny platné dokumenty k registraci.
  2. SDH Královo je v řešení umístění sídla.
  3. SDH Komín již odeslány doklady na ústředí,
  4. Doklady k registraci chybí od SDH Černá pole a SDH Brno – střed.
 8. Do jednotlivých SDH zaslat informace a požadavek na zpětné informace:
  1. Nahlášení termínu valné hromady SDH kanceláři OSH,
  2. Připomínku nutnosti odevzdat hlášení o činnosti OSH,
  3. Požadavek na návrhy členů jednotlivých SDH do aktivu zasloužilých hasičů, kteří splňují podmínky členství v tomto aktivu,
  4. Žádost o zaslání návrhů na vyznamenání či čestná uznání jednotlivým členům SDH podle platného řádu pro vyznamenání,
  5. Žádost o nahlášení akcí, které pořádají jednotlivé SDH do jednotného kalendáře akcí OSH (včetně plesů, místních pohárových soutěží, akcí pro veřejnost), které sbory chtějí zveřejnit.
 9. Příprava Shromáždění představitelů sborů
  1. Předpokládané místo konání: Hasičská stanice SDH Bohunice,
  2. Termín konání: V období prvních čtrnácti dní v únoru 2016. Konkrétní termín stanoví VV po prověření možných termínů  pro SDH Bohunice. Termíny prověří  Ing. Dušan Murčo.

 

Zapsal:  Ing. Martin Elstner
Ověřil:  Zdeněk Vyšinka