Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 8.4.2014

1. 5. 2014

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 8.4.2014

 

Přítomni:  Schulz, Jandová,Vyšinka, Hanák, Svobodová, Elstner, Pařízková    

Omluveni: Složil

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz.

 

Informace dle Složila: Soutěž dne 25.5.2014 je zajištěna, náklady cca 5.000,- Kč, poháry a medaile poskytne OSH.

 

Jandová informovala o dění v KSH. KSH potřebuje zajistit pracovníky na mistrovství republiky. Zároveň žádá OSH o zvážení příspěvku na tuto akci. VV OSH příspěvek neodsouhlasil.

 

Vyšinka informoval o 1. části soutěže v požárním sportu, která se koná dne 25.4.2014. Soutěž je zajištěna. 2. část se bude konat jen v případě dostatečného zájmu OSH.

 

Vyšinka požádal o opravu minulého zápisu v části týkající se rozdělování dotací pro JPO v městě Brně. Správnou informací je, že se velitelé JPO III a JPO V shodli, že metodiku je třeba upravit. Jejich názor však nebyl městem Brnem akceptován.

  

Příští zasedání VV se koná dne 6.5.2014 od 16.00 hod. v prostorách INCA, I. Patro,

Za divadlem 2, Brno

   

Zapsal:  Schulz