Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 16.9.2014

25. 9. 2014

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 16.9.2014

 

Přítomni:  Schulz, Jandová, Vyšinka, Hanák, Složil, Soukup L., Svobodová    

Omluveni: L. Soukup, Elstner, Pařízková

Jednání zahájil starosta Schulz. Seznámil přítomné se svými připomínkami k návrhu úprav stanov SH ČMS (viz příloha), pro které nehodlá hlasovat. Po připomínkách byly upraveny jen otázky týkající se krajských sdružení.

 

Dále byly projednány přípravy shromáždění představitelů sborů, které bude volební. Vzhledem k termínům valných hromad SDH (do 31.1.2014) a shromáždění KSH, jehož konání se předpokládá kolem 11.4.2014, byl termín stanoven na březen 2014. Toto shromáždění mimo jiné zvolí nového starostu, výkonný výbor OSH, delegáty na shromáždění KSH a delegáty na sjezd SH ČMS. Je třeba stanovit počty delegátů SDH, počty členů orgánů OSH, způsob návrhu kandidátů (volební a jednací řád) a další dokumenty. Návrhy dokumentů připraví Schulz do příštího zasedání. Vzhledem k tomu, že dosavadní starosta již nebude kandidovat, bude rovněž třeba řešit přesun sídla a další zajištění chodu OSH. Soupis nutných kroků připraví rovněž Schulz. Jandová navrhuje přesun sídla OSH na Zubatého (HZS Jm kraje). Je rovněž třeba připravit inventuru majetku.

 

Byl projednán stav příprav Poháru starosty. Vše běží dle plánu, předpokládané náklady činí 5.000 a 7.000 Kč. Starosta se omlouvá, neboť ve stejný den se koná v Přibyslavi zasedání starostů OSH.

 

Závod požárnické všestrannosti se koná 4.10.2014 v Útěchově, Přípravy běží podle plánu, náklady se předpokládají ve výši 5.000 Kč. Ve dnech 25.-26.10. se uskuteční školení vedoucích mládeže.

 

Byla projednána oprava přečkážek. Br. Filipčík obdrží zálohu 10.000 Kč. Na základě návrhu  Vyšinky bude pořízeno označení stanoviště zdravotní služby (u firmy Alerion).

 

  

Příští zasedání VV se koná dne 14.10.2014 od 16.00 hod. v prostorách INCA, I. Patro,

Za divadlem 2, Brno

  

 

 

Zapsal:  Schulz

 

Připomínky k návrhu úprav stanov SH ČMS (Schulz)

 

Domníval jsem se, že vynucenou úpravu stanov SH ČMS využije k jejich důkladné revizi a přepracování. Tedy, že

 

-          Zjednoduší komplikovanou strukturu a rozvláčnost z pera Dr. Vojny pod heslem „méně bývá více“ (viz například ustanovení čl. 17 o prosté většině, kvalifikované většině, absolutní většině, a absolutní kvalifikované většině)

-          Odstraní nelogické a nesmyslné nánosy úprav let minulých, například blokace členství starostů všech stupňů v ÚKRR dle čl. 51 (proč se jedná zrovna o starosty a ne o jiné, proč se tento článek týká jen ÚKRR), tvoření krajských výborů starosty OSH, pověřování prvního náměstka jen starostou a není voleným orgánem- VV, atd.