Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 14.10.2014

21. 10. 2014

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 14.10.2014

 

Přítomni: Schulz, Jandová, Vyšinka, Hanák, Složil, Soukup L., Elstner, Pařízková

Omluveni: L. Soukup

Jednání zahájil starosta Schulz. Zabýval se přípravami na Shromáždění představitelů sborů v roce 2015. Upozornil na potřebu vyplnění dokumentů Zpráva o shromáždění a Hlášení o činnosti SDH. Předložil seznam SDH s počty členů. VV rozhodl o klíči delegátů takto:

* SDH s počtem do 40 členů (bez dětí) připadne 1 mandát

* SDH s počtem nad 40 členů (bez dětí) připadnou 2 mandáty.

Dále předal k budoucímu projednání návrh jednacího a volebního řádu.

 

VV upozornil v souvislosti s budoucími změnami v sekretariátu na nutnost detailního provedení inventur. Na návrh Jandové budou SDH znovu vyzvány k předložení majetku OSH, který je u nich uložen.

 

V souvislosti se změnami sídla bude jednáno s HZS Jm kraje. Jednáním byla pověřena Jandová.

 

Vyšinka převzal celostátní materiály ke kalendáři soutěží a soutěží TFA. Pro účely soutěží zakoupí označení zdravotního pracoviště.

 

Složil převzal materiály k novému ročníku soutěže PO očima dětí. Navrhl ucházet se o organizaci krajského kola této soutěže.

 

Vyšinka informoval o stavu příprav na Pohár starosty OSH, které postupují dle plánu. Složil informoval o zajištění školení vedoucích mládeže, které se uskuteční 25.10.2014. Na organizaci školení bude poskytnuta záloha.

 

Elstner informoval o nabídce KB a.s. na vedení bankovních účtů pro neziskové organizace. Schulz vyslovil názor, že změnu banky může provést nově zvolený VV.

 

 

Příští zasedání VV se koná dne 11.11.2014 od 16.00 hod. v prostorách INCA, I. Patro,

Za divadlem 2, Brno

 

 

 

Zapsal: Schulz