Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 24.9.2013

10. 12. 2013

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 24.9.2013

 

Přítomni: Schulz, Jandová, Vyšinka, Složil, L. Soukup, Elstner    

Omluveni: Hanák, Pařízková

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz.

 

Vyšinka informoval o přípravě Poháru starosty OSH, který se koná 12.10.2013 od 10.00 ve Vranově. Celkové náklady budou činit do 5.000,- Kč.

 

Složil informoval o přípravě branného závodu soutěže Plamen, který se koná dne 5.10.2013 v Chrlicích. Předpokládané náklady: Věcné ceny do 2.000,- Kč, strava rozhodčích 1.000,- Kč, materiál 1.000,- Kč.

 

Dále Složil informoval o přípravě školení vedoucích mládeže, které se bude konat ve dnech 18. až 20.10.2013. Předpokládané náklady do 5.000,- Kč.

 

VV projednal zápis ze zasedání Rady mládeže OSH, v němž se zcela nekonkrétně hovoří o sporech jednotek a SDH, a sporech SDH a radnic městských částí. Konstatoval, že takováto nepodložená a neadresná konstatování nelze akceptovat. Pokud se týče dalších výtek na špatnou pomoc dospělých členů SDH mládeži, nemůže je VV OSH řešit.

 

Schulz přednesl informaci o jednání s br. Filipčíkem, který hledá podporu pro pořádání uzlové štafety. VV tuto akci, která řeší práci s dětmi v zimním období ocenil a vyjádřil nesouhlas s negativním stanoviskem RM OSH. Konstatoval, že RM OSH má naopak tuto akci podporovat. Pověřil starostu OSH jednáním s br. Filipčíkem, přičemž možnou záštitu OSH nad uzlovou štafetou podmínil předložením kalkulace soutěže, jejím organizačním zabezpečením, pojištěním a dohledem osoby pověřené VV OSH.

 

Dále VV OSH projednal pořízení materiálu z dotace MŠMT: Káď (6.500,- Kč), břevna s výplní (Filipčík 8.000,- Kč záloha na materiál), již nakoupený materiál (4.800,- Kč).

 

Jandová informovala o zasedání KSH Jm kraje. Dne 12.10. se koná aktiv zasloužilých hasičů ve Svatobořicích, 16.11. zasedání představitelů OSH v Holáskách. KSH schválil rozdělení dotace od Jm kraje, OSH Brno město obdrží 30.000,- Kč.

 

Do konce roku 2013 bude svolá OSH Brno město zasedání představitelů SDH. Termín (předběžně začátek prosince), projedná VV OSH na svém listopadovém zasedání.

 

Příští zasedání VV se koná dne 15.10.2013 v prostorách INCA, Za divadlem 2.

  

 

 

Zapsal: Schulz