Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 16.5.2013

10. 12. 2013

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 16.5.2013

 

Přítomni:Schulz, Jandová, Vyšinka, Hanák, Miksa, Složil, L. Soukup, Pařízková   

Omluveni: Jarka, J. Soukup, Svobodová, Elstener

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz. Seznámil VV s průběhem a závěry Sněmu starostů OSH.

 

Byla projednána korespondence se Svazem Potápěčů a Vodních Záchranářů České republiky.

 

Byly projednány a schváleny dotace a granty pro OSH na rok 2013. Zároveň byl projednán návrh Rady mládeže na rozdělení dotace MŠMT jednotlivým SDH. Požadavek na použití dotace pro koupi uniformy pro rozhodčí je třeba zapracovat do tohoto rozdělení. Shromáždění představitelů SDH bude uspořádáno na podzim 2013.

 

Starosta předložil obsáhlou zprávu o hospodaření OSH Brno – město v roce 2012 včetně čerpání dotací a grantů. Zpráva byla schválena.

 

VV OSH Brno město rozhodl, že další podpisové právo k bankovním účtů bude uděleno Vyšinkovi. Potřebné náležitosti připraví Schulz.

 

Byla podána zpráva o stavu přípravy soutěží v požárním sportu a soutěží dorostu. Vzhledem k minimálnímu počtu přihlášených budou tyto soutěže zrušeny.

 

Vyhodnocení PO očima dětí se koná dne 31.5.2013 na Lidické.

 

Soutěž Plamen se koná dne 25.5.2013 v Pisárkách. Pro dospělé je zajištěna strava. V případě nepříznivého počasí bude rozhodnuto o zrušení soutěže. Při nástupu ve 14.00 budou předány pamětní odznaky Plamen.

 

Jandová podala zprávu o zasedání KSH a přípravě krajských soutěží (děti 8.6., dorost 16.6., dospělí 3.8.). Připravuje se setkání hasičů Jm kraje.

 

Vyšinka informoval o pořízení plakety pro SDH Bohunice. Plaketa bude pořízena i pro SDH Ořešín. Dále informoval o úpravě (podlepení) tartanem). Cena má činit 2.620,- Kč.

 

Hanák upozornil, že do budoucna je nutné v SDH provést nábor rozhodčích.

 

Příští zasedání se koná 13.6.2013, začátek v 16.00.

 

 

Zapsal: Schulz