Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 12.11.2013

10. 12. 2013

 Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 12.11.2013

 

Přítomni: Schulz, Jandová, Vyšinka, Hanák, Složil, Soukup L., Svobodová, Pařízková    

Omluveni:

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz. Informoval o přípravě zasedání představitelů SDH, které se bude konat dne 10.12.2013 v restauraci M13 Gastro v budově Za divadlem 2. VV OSH Brno město navrhuje následující program:

 

1)      Zahájení, schválení programu jednání (předsedající Vyšinka)

2)      Volba návrhové a mandátové komise (členové Složil + dva z pléna)

3)      Volba zapisovatele (Elsner) a ověřovatelů zápisu (Vyšinka, Jandová)

4)      Volba volební komise (z pléna)

5)      Zpráva o činnosti a hospodaření OSH (Schulz)

6)      Zprávy odborných rad velitelů a mládeže (Vyšinka, Složil)

7)      Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 (Schulz)

8)      Hodnocení činnosti VV OSH a úprava počtu jeho členů

9)      Diskuze k transformaci SDH v souvislosti s novým občanským zákoníkem (Schulz)

10)  Koncese na prodej alkoholu po 1.4.2014 (Schulz)

11)  Diskuze, schválení usnesení, závěr


Prezence od 16.45 hod., zahájení 17.00 hod., ukončení do 19.00 hod. Náklady schváleny do 100,- Kč na osobu. Delegáti VV: Schulz, Jandová, Vyšinka, Soukup L., Hanák, Složil, Elsner.

 

VV OSH Brno město se byl dále seznámen se školením a stavem vedoucích mládeže (50 aktivních). Rozhodl, že pořádání soutěže Požární ochrana očima dětí převezme Rada mládeže.

 

 

Příští zasedání VV se koná dne 10.12.2013 od 16.00 hod. (před shromážděním představitelů OSH) v restauraci M13 Gastro, Za divadlem 2, Brno

  

 

 

Zapsala: Jandová