Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 31.1.2012

17. 2. 2012

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 31.1.2012


Přítomni:
Schulz, Jandová,Vyšinka, Jarka, Miksa, Složil, Elstner, Pařízková, Škorpík, Nečas
Omluveni: L. Soukup, J. Soukup, Adamcová, Hanák

Jednání zahájil starosta Schulz.1)    Informace o plnění grantů v roce 2011
Veškeré granty roku 2011(MŠMT, MV, MMB) byly vyčerpány. Celkový objem grantů činil 192 tis. Kč, k tomu bylo nutné doložit více než 50 tis. Kč z vlastních zdrojů. Přímé dotace do SDH činily téměř 61 tis. Kč. Dodatečně jsme prostřednictvím KSH získaly grant 30 tis. Kč. Celková částka dotací z grantů tedy činila 253 tis. Kč.


2)    Webové stránky
Webové stránky OSH byly zablokovány z těchto důvodů: Poplatky se skládají ze dvou částí – za registraci domény a za provozování www na serveru. Nejprve byla registrace domény fakturována společností Websitemaster. Tato faktura byla uhrazena.  Poté přišla za registraci domény faktura společnosti Websitemaster  (obsahuje mimo jiné registraci do 20 vyhledávačů). Ta nejprve uhrazena nebyla, po zablokování stránek byla uhrazena. Stránky však zůstaly zablokovány. Pátráním bylo zjištěno, že existuje další faktura společnosti Websitemaster za provoz www stránek. Po její úhradě byly stránky odblokovány.  V současné době je tak uhrazena registrace na tři roky.


3)    Informace o plesu
Ples lze hodnotit jako velmi úspěšný.

4)    Informace z jednání KSH
Je připravena dohoda o spolupráci s Trnavským krajem. KSH obdrželo od Jm kraje dotaci ve výši 700 tis. Kč, která musí být vyčerpána do 31.1.2012. OSH Brno z této dotace obdrželo 30 tis. Kč. Krajské kolo dorostu v požárním sportu bude v Břeclavi, dospělých v Brně (společně s Jm HZS, Moravskou hasičskou jednotou a účastní Trnavského kraje, PO očima dětí ve Vyškově. Lze žádat Jm kraj o dotace na okresní kola, ligu mládeže, atd. HZS jedná s MNO o převodu vlastnictví k areálu v Pisárkách.

5)    Využívání notebooku
Obdrželi jsme notebook, který zůstává ve vlastnictví KSH. Bude využíván jen na soutěže, vyzvedne si jej proti podpisu a svou odpovědnost vedoucí soutěže. Záznamy bude provádět vědoucí soutěže na vlastní výměnný disk. K notebooku bude dokoupena tiskárna.      

6)    Krajská soutěž v požárním sportu
Soutěž se uskuteční dne 4.8.2012 na stadionu VUT. Úzký přípravný výbor tvoří Vyšinka, Oháňka a Chvátal. Po vyjasnění základních otázek a projednání s KR velitelů bude výbor rozšířen. Z. Jandová bude informovat hejtmana.
7)    Termíny akcí 2012
Termíny akcí jsou uvedeny v kalendáři, který bude vyvěšen na www stránkách.
8)    Termíny zasedání v roce 2012
Další zasedání se koná 6.3.2012.


9)    Různé
Přítomným byly předány kalendáře a čistící prostředky. Dále byly předány informace o
kempu rozhodčích CTIF a o sjednaných slevách při nákupu v SABE. Obojí bude vyvěšeno na www stránkách. Rovněž byla podána informace o táboru pro mladé hasiče v ÚHŠ Jánské Koupele

Složil informoval o jednání KOR mládeže. Soutěž Plamen se uskuteční 9.6.2012 v okresu Znojmo, soutěž dorostu proběhne v Hustopečích. Odborná konference vedoucích mládeže se koná 7.2.2012 Za divadlem 2.

Škorpík informoval o kontrole evidence členů a o zjištěných nedostatcích (nejsou uváděna čísla bankovních účtů, evidence obsahuje i zemřelé, je třeba rozlišovat mládež a hasiče). VV OSH Brno – město upozorňuje SDH, že evidenci členů je třeba věnovat stálou pozornost. Dále Škoprík informoval o svém jednání se stěžovatelem Pospíšilem.

Schulz podal návrh na uspořádání soutěže o nejlepší čestnou jednotku, která by měla pozitivní vliv na chronické nedostatky v pořadové přípravě. Soutěž by byla dotována finanční cenou ve výši 5.000,- Kč. VV tento návrh schválil a pověřil Vyšinku vypracováním návrhu propozic.


Zapsal J.Schulz