Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.5.2012

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.5.2012

 

Přítomni:

 

 

Schulz, Jandová,Vyšinka, Hanák, Miksa, Složil, L. Soukup, Pařízková  

 

Omluveni: J. Soukup, Svobodová, Elstner

 

Změna stanov SH ČMS

Mladým hasičem se může stát osoba starší tří let. Do hlavní činnosti se doplňuje činnost s mládeží a sportovní činnosti. Dále se zřizují kontrolní a revizní rady okrsků. 

Schválení hospodaření za rok 2011

Vzhledem k rozsahu příspěvku není publikováno na webových stránkách.

Soutěž čestných jednotek

Propozice a přihlášky byly rozeslány. Soutěž se koná dne 17.6. 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu

Br. Vyšinka informoval o stavu příprav. SH ČMS má vyřešeno organizační zabezpečení, HZS SIAŘ. Dne 9.5. v 17.00 se uskuteční schůzka se zástupci HZS.

Okresní kolo soutěže v požárním sportu 

Okresní kolo se uskuteční ve dvou částech: Dne 5.5. a dne 27.5. v Líšni. 

Okresní kolo soutěže Plamen 

Byl schválen celoroční rozpočet na hry Plamen a soutěž dorostu ve znění předloženém ÚORM ve výši 15.000,- Kč. Jarní kolo soutěží se uskuteční dne 12.5. v Pisárkách a 27.5. v Líšni (společně s 2. částí okresní soutěže v požárním sportu).


Okresní kolo soutěže PO očima dětí 

Proti minulým letům zájem o tuto soutěž výrazně poklesl. Vyhodnocení prací bylo provedeno. 

Provedené kontroly
Dne 25.4. byla provedena kontrola Okresní kontrolní a revizní radou OSH Brno město. Dne 30.6. byla provedena kontrola funkcionáři VV SH ČMS (Procházka) a ÚKRR SH ČMS (Bejlek). Je třeba požádat br. Škorpíka o zápis z kontroly. 

Různé

Byly zakoupeny čtvery stopky. Dále je nutné zakoupit tiskárnu a dvě paměti flash. Br. Škorpík  bude požádán o kontrolu inventurních stavů

 

Příští schůze se koná dne 14.6.2012


Zapsal: Schulz