Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.2.2012

21. 3. 2012

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 3.2.2012

 

 

Přítomni:

Schulz, Jandová,Vyšinka, Jarka, Miksa, Složil, Svobodová, Elstner, Pařízková, Škorpík, ečas

Omluveni: L. Soukup, J. Soukup, Adamcová, Hanák

 

Jednání zahájil starosta Schulz.

 

Z. Jandová informovala o jednání KSH: Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi hasiči Jm kraje a kraje Trnava. Zároveň bylo zpracováno memorandum o spolupráci mezi Jm krajem a KSH SH ČMS. Jm kraj poskytne na krajskou soutěž v požárním sportu dotaci ve výši 80 tis. Kč. Hejtman nad touto soutěží převezme záštitu. Pozvánky na soutěž připraví Schulz. Jm kraj rovněž poskytne dotaci na činnost KSH.  Technické záležitosti řeší Z. Vyšinka s mjr. Oháňkou, 

 

VV schválil návrhy na udělení vyznamenání v působnosti KSH pro SDH Holásky a předal je k vyřízení Z. Jandové.

 

Z. Vyšinka informoval o školení bezpečnosti práce pro velitele, kterého se zúčastnilo 17 členů (týkalo se nebezpečí při pohybu ve zbrojnici). Školení vedl J. Škorpík. Jedná se o značnou pomoc pro SDH, neboť absolventi školení získali pravomoc po dobu dalších dvou let školit členy SDH. Náklady na školení činily cca 1.000,- Kč.

 

Přípravou pravidel soutěže čestných jednotek byl pověřen Z. Hanák.

 

Z. Jandová informovala o stížnostech na shodné termíny akcí různých SDH. Po obsáhlé diskuzi VV rozhodl, že projednání koordinaci akcí SDH pro rok 2013 se zřetelem na městské soutěže na svém jednání v listopadu 2012.

 

J. Škorpík převzal materiály pro ozdravné pobyty zasloužilých hasičů.

 

 

Další zasedání se koná 3.4.2012.

 

 

Zapsal J. Schulz