Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 18.10.2012

2. 11. 2012

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 18.10.2012

 

 

Přítomni:

Schulz, Jandová,Vyšinka,\Jarka,  Hanák, Miksa, Složil, L. Soukup, J. Soukup, Elstner, Škorpík  

Omluveni: Adamcová, Pořízková, Svobodová

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz.

 

Složil podal informace o hře Plamen, která proběhla 6.10.2012 v Bohunicích. Průběh byl mimořádně úspěšný. VV vyslovuje poděkování SDH Bohunice za přípravu tratě a sekretariátu OSH za obstarání cen.

 

Složil informoval o školení vedoucích mládeže, které se uskuteční v listopadu v Bohunicích.¨

 

Vyšinka informoval o přípravě Poháru starosty OSH, který se uskuteční 20.10.2012 ve Vranově. Přihlášeno je cca 17 družstev.

 

Jarka podal informaci o vyhlášení dalšího ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí.

 

VV OSH vzal na vědomí, že notebook s příslušenstvím a tiskárna byly předány do péče Vyšinkovi.

 

Jandová informovala o zasedání představitelů OSH, které se uskuteční 24.11.2012 v Holáskách na Orlovně. Pozvánky budou včas rozeslány. Zasedání se zúčastní delegace Trnavského kraje a Dolního Rakouska. Zasedání se zúčastní Schulz, Jandová, Vyšinka, L. Soukup.

 

Vyšinka dojedná termín zasedání, na němž budou oceněni členové, kteří přispěli ke zdaru krajské soutěže. Jedná se cca o 40 osob. Jsou připraveny medaile.

 

Jandová informovala, že OSH Brno město má být v roce 2014 pověřeno uspořádáním republikové soutěže dětí a mládeže.

 

Škorpík informoval o setkání zasloužilých hasičů v Hostěradicích, kde zabezpečuje účast za OSH Brno město. Cestovné bude vyúčtováno.

 

Elstner informoval, že městský ples hasičů pořádaný SDH Vinohrady se koná 19.1.2013. Podpora OSH Brno město bude poskytnuta obdobně, jako v roce 2012.

 

Škorpík oznámil své odstoupení z funkce předsedy OKRR OSH Brno město z rodinných důvodů. VV vzal toto odstoupení na vědomí s tím, že obsazení funkce předsedy bude muset řešit shromáždění představitelů SDH.

 

VV projednal následující návrhy na vyznamenání:

 

Jarka – Zasloužilý hasič

Schulz, Hanák, Jandová – Řád sv. Floriána

Složil, Elstner, Schulzová – Vyznamenání za příkladnou práci

Miksa – Čestné uznání OSH

 

Dále budou prověřeny možnosti udělit vyznamenání Škorpíkovi, Svobodové a Jalovecké. Případné návrhy projednání VV na příštím zasedání.

 

Schulz prověří možnosti udělení navržených vyznamenání a zpracuje příslušné formalizované návrhy.

Termíny dalších zasedání VV: 15.11. a 13.12.2012

Zapsal: Schulz