Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 17.9.2012

23. 9. 2012

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 17.9.2012

 

 

Přítomni:

Schulz, Jandová,Vyšinka,\Jarka,  Hanák, Miksa, Složil, J. Soukup, Svobodová, Elstner  

Omluveni: L. Soukup, Adamcová, Pořízková

 

Bylo projednáno čerpání grantů za rok 2012. Návrh čerpání předložený Radou mládeže je akceptovatelný pro granty převáděné na SDH. Ostatní granty na soutěže musí být podřízeny rozhodování VV. Schulz v této souvislosti informoval o probíhající celostátní kontrole NKÚ a poukázal na záludnosti čerpání grantů, potřebě precizních dokladů a různé způsobilosti čerpání v jednotlivých grantech.

 

Žádosti o granty z MMB pro rok 2013 jsou připraveny.

 

Vyšinka zhodnotil konání krajské soutěže v požárním sportu. Vyzvedl aktivitu brněnských SDH, které dodaly velký počet aktivních a kvalitních rozhodčích a členů technické čety. Řada členů SDH vyslaných z jiných okresů naopak těchto kvalit nedosahovala. V této souvislosti VV odsouhlasil konání zasedání aktivních účastníků soutěže z města Brna spojené s předáním pamětních medailí (cca 36 účastníků). VV schválil na tuto akci náklady ve výši cca 2.500,- Kč a organizací pověřil Vyšinku.

 

Jandová zdůraznila, že krajská soutěž byla na úrovni kraje hodnocena kladně. Ke špatnému výkonu některých rozhodčích zaujme stanovisko KSH. Hanák se zabýval možností jiné organizace rozhodčích.

 

Soutěž o Pohár starosty OSH se koná 20.10.2012 na obvyklém místě. Většina potřebných povolení je vyřízena. Materiály k soutěži budou rozeslány začátkem října.

 

Schulz upozornil na potřebu být aktivnější v návrhu vyznamenání. V diskuzi bylo uvedeno, že je třeba oceňovat i práci členů VV.

 

J. Soukup se zabýval problémem uskladnění překážek. V současné době převzalo SDH k uskladnění krajské překážky přičemž okresní překážky zde již uskladněny byly. Kapacita zbrojnice SDH na všechny překážky nestačí. Je proto nutné zkoumat možnosti nového uskladnění okresních překážek.

 

VV pověřil Složila přípravou kalendáře akcí na rok 2013.

 

VV diskutoval otázky tzv. Brněnské ligy. V tomto roce se nekoná. Pokud některé SDH mají o tuto soutěž v budoucnu zájem, měla by probíhat bez účasti OSH.

 

Závod požární všestrannosti v rámci hry Plamen se uskuteční 6.10.2012 v Bohunicích.

 

Termíny dalších zasedání VV: 18.10, 15.11. a 13.12.2012

 Zapsal: Schulz