Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 15.9.2011

12. 10. 2011

Přítomni:

Schulz, Vyšinka, Jarka, Miksam, Adamcová, Složil, L. Soukup, J. Soukup, Svobodová,Pařízková, Škorpík

Omluveni: Jandová, Hanák, Elstner

 

Jednání zahájil starosta Schulz.

 

Informace o plnění grantů v roce 2011

Byla podána informace o čerpání grantů SDH. Konečný stav čerpání bude znám po vyúčtování volnočasových aktivit (termín do 30.9.2011).  .

 

Informace o prodeji VPO a.s.

VV byl seznámen s dopisem starosty SH ČMS (viz příloha).

 

 

Akce zasloužilých hasičů

Účast v Tvarožné prověří br. Škorpík. VV se seznámil s kritickým dopisem O. Pospíšila. Věc byla předána k vyřízení br. Škorpíkovi.

 

Nákup vybavení pro soutěže

Na základě rozhodnutí Rady mládeže se pořídí se jen stopky za cca 2000,- Kč.

 

Příprava soutěže o Pohár starosty OSH

Pro soutěž jsou zajištěna všechna povolení jsou, náklady odsouhlaseny do 5 tis, Kč, Termín je 22.10.2011. Starosta se zřejmě nebudeme moci zúčastnit (probíhá zasedání starostů OSH v Přibyslavi). 

 

Příprava akcí Rady mládeže

Braný závod se koná 8.10.2011, pořadatelem je SDH Jehnice, předpokládaná účast –štáb 30, dětí 170. Budou se kupovat jen medaile, materiál a strava pro štáb. – rozpočet cca 6.000,- Kč.

Školení vedoucích se  bude konat 15. až 16.10.2011. Předpokládaná účas cca 25 osob, náklady na stravu cca 4320,- strava.

 

 

Termíny zasedání v roce 2011 a 2012

Příští zasedání se koná 11.10.2011, další termín budou domluveny později.

 

Různé

 

Informace z jednání KSH

Z grantu na ochranu obyvatelstva zbylo 13 PC a loď za 350 tis. Kč. Na hrazení nákladů si KSH vzalo půjčku. Byla uskutečněna kontrola z Jm kraje. Grant účtuje někdo mimo KSH (odděleně od běžného účetnictví). KSH má dodnes nevyřízenou žádost o 700 tis. Kč, co bude schváleno bude k čerpání od 1.1.2011 do 28.2.2012. Upozornil jsem, že starosta nemůže závazky bez souhlasu VV podepisovat. Existuje návrh, aby dorostenci absolvovali jen krajské kolo (pořádá OSH Břeclav). Krajské kolo PO očima dětí pořádá OSH Vyškov. K soutěžím dospělých a Plamen se zatím nikdo nepřihlásil. Starostovi bylo vytknuto jednání při závěru krajského kola. Mají se nahlásit významné akce a výročí SDH a OSH.  Fabiánová podala zprávu o hospodaření KSH. Část návrhů na vyznamenání byla pro nedostatečné zdůvodnění zamítnuta (hodnotila Z. Jandová). 

 

Ples SDH Vinohrady

SDH Vinohrady pořádá ples 21.1.2012.   O spolupráci s OSH bude rozhodnuto poté, co SDH naformuluje své požadavky na OSH.

 

Ostatní

SDH Bohunice postoupily v soutěži o nejlepší SDH  pořádanou měsíčníkem Moravské hospodářství

Br. Složil obdržel pozvánky na Memoriál Marty Habartové a soustředění dorostu, které pořádá OSH Vyškov.

 

 

 

 

 

Zapsal:

Jaroslav Schulz