Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 15.11.2012

10. 12. 2013

 

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 15.11.2012

 

 

Přítomni:

Schulz, Jandová,Vyšinka, Jarka,  Hanák, Miksa, Složil, L. Soukup, Svobodová   

Omluveni: Složil, Adamcová, Pořízková, Elstner

 

Jednání zahájil starosta OSH Schulz.

 

VV odsouhlasil smlouvu o nájmu prostor za rok 2012 uzavřenou v budově Za divadlem 2, Brno a podpisem smlouvy pověřil Jandovou.

 

VV odsouhlasil smlouvu o zajištění reklamy pro společnost INCA CZ s.r.o. a podpisem smlouvy pověřil Jandovou.

 

Byla diskutována otázka převodu akcií HVP a.s. ze zaniklého SDH Tuřany. Problém řeší Jandová.

 

Vyšinka seznámil VV s hodnocením krajské soutěže v požárním sportu Krajskou radou velitelů. Hodnocení bylo kladné. V roce 2013 soutěž pořádá OSH Blansko.

 

Složil informoval o záměru pořádat zimní halovou soutěž dětí (26.1.2013). Celkové náklady soutěže se odhadují na 25 tis. Kč.  Vzhledem k tomu, že v zimním období je pro práci s dětmi minimum možností, rozhodl VV výjimečně tuto soutěž podpořit poskytnutím 12 pohárů.

 

Schulz uvedl, že na základě informací ze Shromáždění starostů OSH je možné žádat o granty na sportovní činnost.

 

Složil informoval o školení vedoucích mládeže, kterého se zúčastnil 27 kurzistů, z nichž 5 nebylo úspěšných. OSH má v současné době vyškoleno 70 vedoucích mládeže.

 

Složil dále informoval o průběhu krajského kola soutěží mládeže ve Výrovicích, které bylo poznamenáno špatným počasím. V roce 2013 se krajské kolo uskuteční ve dnech 8. a 9.6.

 

Jarka uvedl, že výzva k účasti v soutěži PO očima dětí bude publikována v školském věstníku v měsíci prosinci.

 


Termíny dalších zasedání VV: 13.12.2012

 

       

 

Zapsal: Schulz