Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru OSH Brno-město ze dne 1.11.2011

6. 11. 2011

Přítomni:

Schulz, Jandová,Vyšinka, L. Soukup, J. Soukup, Svobodová, Elstner, Pařízková

Omluveni: Jarka, Adamcová, Škorpík, Hanák

 

Jednání zahájil starosta Schulz.

 

Informace o plnění grantů v roce 2011

Byla podána informace o čerpání grantů SDH.  SDH mohou vyzvedávat své dotační nároky.

Byl projednán nákup dalšího vybavení. Notebook bude řešen až dle výsledku z jednání KSH.  Stopky- Ing. Šrůtek nechal stávající opravit, dalších 5 zakoupí Hanák..

 

Členská základna

VV vyzývá všechny SDH k aktualizaci databáze členské základny, SDH, který tak neučiní, bude hradit členské příspěvky za všechny členy, kteří jsou v databázi uvedeni.

 

Vyznamenání

Byly schváleny návrhy na vyznamenání SDH Ořešín.

 

Ples

OSH bude spolupořadatelem plesu SDH Vinohrady. Zajistí příspěvky do tomboly a taneční vystoupení.

 

Zasedání starostů OSH

Schulz informoval o zasedání starostů OSH v Přibyslavi, zvláště pak o vystoupení generála Štěpána, který se vzdal své funkce. Z jeho projevu vyzvedl zejména úvahu o nutnosti úpravy požárního sportu, který je neustále veden v zákoně jako součást odborné přípravy, ačkoli současná praxe tomu již neodpovídá.

 

WWW stránky

Připomínky lze uplatňovat u br. Elstnera.

 

Termíny zasedání v roce 2011 a 2012

Příští zasedání se koná 22.12.2011, další termín budou domluveny později.

 

 

 

Zapsal:

Jaroslav Schulz