Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Brno-město, konaného dne 29. 11. 2017

18. 12. 2017

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Brno - město

Zubatého 1, 614 00 Brno

 

___________________________________________________________________

 

 

Zápis

ze Shromáždění představitelů SDH  okresu Brno-město,

konaného dne 29. 11. 2017 v zasedací místnosti KŘ HZS JMK

Zubatého 1, 614 00 Brno

 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny

 

Program jednání:

1.         Zahájení

2.         Volba návrhové  komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3.         Zpráva o činnosti OSH Brno město za rok 2017 a informace ze Shromáždění starostů SH ČMS

4.         Zpráva OORV a OORM

5.         Informace o novém  složení OORM a nové vedoucí OORM

6.         Zpráva o hospodaření za rok 2017

7.         Plán činnosti na rok 2018

8.         Návrh na zvýšení členských příspěvků

9.         Diskuze

10.       Závěr

 

 1. Zahájení - jednání zahájila a řídila sestra starostka OSH  Z. Jandová. Seznámila přítomné s programem jednání a přivítala ředitele HVP Brno- město Ing. Reitmeiera.

 

 1. Volba návrhové komise

Návrhová komise byla zvolena v tomto složení:

předseda: br. Murčo

členové komise: br. Dočkal, br. Švéda

 

Zapisovatel: br. Vojtěch Elstner

 

Ověřovatelé zápisu: br. Martin Elstner, br. Lukáš Vít

 

 1. Zprávu o činnosti OSH Brno-město za rok 2017 přednesla starostka OSH.

Ve své zprávě zhodnotila celkovou činnost OSH za uplynulé období.

 

 

 1. Zpráva OORV a OORM

Zprávu o činnosti OORV přednesl  br. Jiří Sláma, zprávu o činnosti OORM přednesla ses. Klára Šikulová.

 

 

 1. Nové složení OORM

Vedoucí OORM: Klára Šikulová

Členové OORM: Linda Daňhelová, Hana Pirklová, Lucie Sáňková, Radek Valach, Martin Walter, Lenka Pavlíková, Pavel Skládaný, Ludmila Vítová

Schváleno na jednání VV OSH dne 29.11.2017

 

 

 1. Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl, z pověření starostky, náměstek

 br. Martin Elstner,  který seznámil přítomné zástupce SDH s hospodařením okresního sdružení za období od 1. 1. do 29.11 2017.

 

 

 

 1. S plánem činnosti OSH Brno-město na rok 2018 seznámila přítomné sestra starostka a vyzvala zúčastněné, aby do 20. 12. 2017 nahlásili akce svých sborů, které mají být přidány do kalendáře OSH.

 

 1. Návrh na zvýšení členských příspěvků

Sestra starostka přednesla návrh na zvýšení členských příspěvků, který je přílohou tohoto zápisu a vyzvala přítomné, aby se k návrhu vyjádřili.

Po diskusi, ve které se vyjádřili všichni zúčastnění představitelé sborů, dal br. M. Elstner hlasovat o výši členských příspěvků. Po hlasování o několika variantách výše příspěvků, dospěli představitelé ke konečné  variantě, o které bylo hlasováno:

 

 • 100 Kč za dospělého člena.
  • Hlasování: Pro 14, Proti 1, Zdržel se: 3
 • 100 Kč za dítě.
  • Hlasování: Pro 9, Proti 6, Zdržel se: 3

 

    9.   Diskuse

Ing. Reitmeier představil  pojistné produkty Hasičské vzájemné pojišťovny, které mohou využít SDH při organizaci svých akcí.

 

Br. Vyšinka informoval přítomné o změně přístupu do Centrální evidence SH ČMS.

6 sborů zatím neurčilo své zástupce pro přístup do Centrální evidence. Dotčené sbory byly vyzvány, aby své zástupce nominovaly do konce roku

 

Z 23 sborů dodalo pouze 10 přehled o majetku SDH. Tento přehled je zakotven v občanském zákoníku. SH ČMS nabídlo spolkovému soudu, že na místo SDH budou data za SH ČMS předávána prostřednictvím OSH.

 

SH ČMS zavádí nový typ členských průkazů, budou existovat dva druhy – plastová karta anebo zalaminovaná papírová průkazka. Mladým hasičům již nelze vydat průkazka bez fotografie.

 

 1. Usnesení a závěr  

Předseda návrhové komise br. Ing. Dušan Murčo seznámil přítomné zástupce SDH s usnesením z dnešního Shromáždění představitelů SDH Brno-město.

Hlasování o návrhu usnesení :

Pro : 18,  Proti: 0,  Zdržel se: 0   Usnesení bylo přijato.

Sestra starostka poděkovala všem přítomným za odvedenou práci a za účast  na     dnešním jednání. Tím bylo jednání zakončeno     

           

                                              

Zapsal:  Ing. Vojtěch Elstner  

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing.  Martin  Elstner ………………………….

Lukáš Vít                  …………………………

Poznámka: Oficiální (ověřené) zápisy a další dokumenty jsou v listinné podobě archivovány v příruční registratuře v kanceláři OSH Brno město.