Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva výborům SDH SH ČMS v Brně

14. 11. 2015

Vážené sestry a bratři,

již delší dobu pozoruji, že ač je činnost v jednotlivých SDH na dobré úrovni neodpovídá tomu oceňování aktivních členů SDH. Tento nedostatek je proto, protože členové výboru nejsou seznámení s řídícími dokumenty SH ČMS jako jsou „Stanovy, Jednací řád, Statut vyznamenání“ a další.

Doporučuji starostům a jednatelům SDH pročíst si Statut vyznamenání a uvědomit si, že návrhy na udělení vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se musí podávat postupně a nelze požadovat první vyznamenání např. „Za mimořádné zásluhy“ aniž by byly uděleny medaile nižších stupňů i když je člen velmi aktivní.

Často se stává zvláště při význačných jubileích členů nebo SDH že, výbory navrhuji na udělení medaile členy, kteří nemají ani Čestné uznání VV SH ČMS. Připomínám, že titul „Zasloužilý hasič“ jako nejvyšší vyznamenání Sdružení může být udělen pouze členům, kteří dosáhli 65 let věku a délka jejich členství je min. 40 let a byl jim udělen Řád sv. Floriana.. Vyzívám výbory aby oceňovali členy za jejich aktivitu v SDH jejich aktivní činnosti průběžně, toto ocenění jistě povzbudí členy k trvalé aktivitě ve prospěch SDH zvýšení akceschopnosti sboru.

Jan Škorpík

Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Brno město