Jdi na obsah Jdi na menu
 


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ soutěže okresního kola hry PLAMEN a DOROST Brno-město

8. 5. 2016

OrGANIZAČNÍ ZABEZPEČENí

soutěže okresního kola hry PLAMEN a DOROST Brno-město

Pořadatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Brno-město ve spolupráci s OSH Brno-venkov.

Soutěž se uskuteční dne 21. května 2016 Pod Palackého vrchem, Technická 3013/14, Brno

Plán pro parkování vozidel

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k mapě areálu:

  • parkování osobních aut, dodávek, trambusů…
  • parkování avií + štábních aut.
  • parkování cisteren (voda pro PÚ).

Organizační pracovníci

náčelník štábu:                     Ing.Martin Elstner

velitel soutěže:                      Petr Pejřil

velitel technické skupiny:       Radek Valach

hlavní rozhodčí:                     Zdeněk Hanák

rozhodčí disciplín:                  90% z Brna-venkova + Brna-města

technická četa:                       Brno-město

časomíra:                               Ladislav Švejda, Alexander Filipčík

zapisovatel:                            rozhodčí disciplíny

hlasatelka:                              Martina Kincová

sčít.+ vyhod. komise:             Jan Šrůtek, Miroslava Marečková

prezence:                                Linda Daňhelová, Klára Šikulová, Ludmila Vítová

stravování:                              vlastní – pořadatel nezajišťuje

doprava:                                 vlastní - pořadatel nezajišťuje

zdravotní služba:                     MUDr. Tomáš Gescheidt

zabezpečení vody:                 

SDH Židenice, SDH Slatina, SDH Kr. Pole, SDH Bohunice, SDH Černovice (příjezd do 8:30)

 

INFO K SOUTĚŽI:

Letošní soutěž bude spojena s Brnem-venkovem.

Soutěž PLAMEN a DOROST bude v jeden den 21.5.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 

 

 

do

8:15

prezence mladší, starší žáci

 

 

 

8:30

nástup, porada vedoucích

 

 

 

9:00

zahájení soutěže

   

 

do

12:15

prezence dorost

   

 

 

12:30

nástup, porada vedoucích, zahájení soutěže

 

do

16:00

ukončení soutěže, vyhlášení pro mladší, starší žáky

do

17:00

ukončení soutěže, vyhlášení pro dorost

 

 

SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:

- všechny disciplíny se poběží zároveň

- každé družstvo dostane kartu, s kterou bude chodit po disciplínách (viz příloha), na disciplínu se může dostavit „kdykoli“(do 15h musí mít družstvo všechno odběháno)

- výsledky na kartě budete nosit průběžně sčítací komisi

 

Podmínky soutěže:

  • Přihláška

Vyplněnou přihlášku (viz příloha) pošlete na email vedoucislatina@seznam.cz  do 13. května 2016!!!

Papírovou verzi přihlášky odevzdá vedoucí družstva při prezenci před zahájením soutěže!

  • Kronika
    Základem celoroční činnosti družstev mladých hasičů je plnění podmínek dle Směrnice hry Plamen a následné provedení záznamu do kroniky družstva. Povinností každého družstva je předložení kroniky v 1. a 2. části okresního kola. V případě nesplnění této podmínky nemusí být družstvu, na základě rozhodnutí štábu soutěže, povolen start.

 

 

4Prezence

- organizační pracovníci a sbor rozhodčích … 7.00-7.30 hodin. 

- soutěžní družstva …

 

ČASY PREZENCE

 

7:30

Kr.Pole

starší ž.

7:35

Jundrov

starší ž.

7:40

Vinohrady

mladší ž.

7:45

Bohunice

starší ž.

7:50

Slatina

starší ž.

7:55

Útěchov

mladší ž.

8:00

Bohunice

mladší ž.

8:05

Slatina

mladší ž.

8:10

Kr.Pole

mladší ž.

8:15

Holásky

starší ž.

8:20

Chrlice

starší ž.

8:25

St.Lís.SPO

mladší ž.

12:00

Kr.Pole

dorost

12:05

Vinohrady

dorost

12:10

Slatina

dorost

12:15

Útěchov

dorost

12:20

Bosonohy

dorost

12:25

Bohunice

dorost

12:30

Chrlice

dorost

 

PŘI PREZENCI ODEVZDAJÍ VEDOUCÍ DRUŽSTEV:

- doplněnou přihlášku - pouze v případě změn

- členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy členů,

  kteří ke dni 21. 5. 2016 dovršili 15 let

- kroniku družstva

 

5Stravování

- bude zajištěno pro soutěžící: croissant, jablko a pití

- bude zajištěno také pro štáb, tech.četu, rozhodčí a pomocníky: řízek a pití

- bude pravděpodobně možné zakoupit i drobné občerstvení ve stánku na hřišti

 

6Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže

- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel

- za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel

- úrazové připojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje

 

7Technická ustanovení

Soutěž bude provedena podle Směrnice hry Plamen (dále jen „Směrnice“) a vyhlášených podmínek a úprav, které pro ročník 2015/2016 vyhlásila OORM SH ČMS Brno-město.

 

kategorie MLADŠÍ

 

požární útok

dva pokusy

štafeta 4x60m

dva pokusy, každý v jiné dráze

štafeta dvojic

dva pokusy současně, každý v jiné dráze

 

 

kategorie STARŠÍ

 

požární útok

dva pokusy

štafeta 4x60m

dva pokusy, každý v jiné dráze

štafeta dvojic

dva pokusy současně, každý v jiné dráze

štafeta CTIF

jeden pokus

požární útok CTIF

jeden pokus

 

kategorie DOROST

 

požární útok

jeden pokus

dvojboj

dva pokusy

100m s překážkami

dva pokusy

test

 

Pozn.: Dorostenecká soutěž proběhne v kategorii smíšená družstva a jednotlivci. Disciplína požární útok proběhne pouze, pokud se soutěže zúčastní alespoň tři družstva. Disciplína 4x100m s překážkami se nebude pořádat.

 

Hodnocení soutěže bude provedeno dle Směrnic Hry Plamen a soutěže dorostu včetně všech dodatků. Dále se soutěž bude řídit podle podmínek a úprav, které jsou přiloženy k OZ a které již byly zaslány 24. 2. 2016.

 

materiál k soutěži vlastní, pořadatel dodá: překážky, PHP a odkládací desky na štafety, hydrantové nástavce na ŠPD, základnu pro PÚ, káď, přetlakový ventil, odpouštěcí hadici z přetlak. ventilu, proudnice „C“ pro PÚ, terče – srážecí s otvorem.

 

                        

výstroj             - soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném    

                          oděvu pro celé družstvo, (stejnokroje MH nebo sportovní   

                          oděv a obuv, splňující „Směrnice“)

                        - v průběhu soutěže budou mít výstroj a výzbroj předepsanou 

                            „Směrnicí“

                        - organizační pracovníci mimo technickou skupinu a členové sboru

                           rozhodčích mimo obsluhu časomíry nastoupí k plnění úkolů v    

                           pracovním stejnokroji I.

 

Změny v průběhu soutěže může povolit velitel soutěže.  

 

Nově:

Časový harmonogram prezence

Každé SDH dodá 1 osobu na technickou četu, či rozhodčího na pátek i sobotu. (Rozhodčí i technická četa budou evidovaní v prezenční listině, do které se zapíší.) Nedodání rozhodčího nebo člena do technické čety podle uvedených podmínek bude mít za následek nepřipuštění daného SDH na start!

Rozhodčí a technická četa dorazí:

  • v pátek 20.5.2016 v 16:00 hod do sportovního areálu,
  • v sobotu 21.5.2016 v 7:00 – 7:30 hod.

 

NA VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ODPOVÍ  KATEŘINA KINCOVÁ na tel.č.: 721 585 965         

 

Za OSH Brno - město                

  Bc. Zdena Jandová v.r.

starostka OSH Brno – město

Radek Valach v.r.

vedoucí OORM Brno – město

Dále ke stažení: